برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (32984 مشاهده)
بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک‌های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران (29427 مشاهده)
بررسی اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (28137 مشاهده)
برآورد ناپارامتریک و شبه‌پارامتریک تابع تولید صنعت خودرو با تاکید بر نهاده انرژی: معرفی روش اولی - پاکس (OP) در برآورد الگوی داده‌های ترکیبی (27308 مشاهده)
بررسی بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی (23839 مشاهده)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (21153 مشاهده)
شبیه سازی الگوی پولی برای وزن‌دهی رأی در تحلیل اقتصادی دموکراسی (20850 مشاهده)
بررسی تأثیر کانال قیمت دارایی‌ها در اثرگذاری سیاست پولی در ایران مطالعه موردی: شاخص قیمت مسکن. (19937 مشاهده)
تاثیرتوسعه بازار مالی در تاثیر گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان با استفاده از روش داده های تابلویی (19748 مشاهده)
ضرایب فزاینده داده-ستانده و رشد اقتصادی ایران (19709 مشاهده)
مدل سازی الگوی تأمین مالی مناسب برای بخش عمومی شهری در ایران (18472 مشاهده)
مدل سازی هوشمند اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید در اقتصاد ایران(کاربردی از شبکه های عصبی مصنوعی) (17939 مشاهده)
شبیه سازی یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای با رویکرد به سازی نظام بازنشستگی ایران (16947 مشاهده)
تأثیر فساد اداری بر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه‌ی MENA (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) (16470 مشاهده)
بررسی تأثیر مخارج دولت بر مصرف خصوصی با توجه به آثار جبرانی مخارج دولت؛ با کاربردی برای ایران (16307 مشاهده)
تحلیل پویای تقاضای نهاده انرژی در صنایع کارخانه ای ایران (15460 مشاهده)
بررسی تأثیر هزینه ی آموزش بر سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (15207 مشاهده)
بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری کشور (15158 مشاهده)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (15123 مشاهده)
تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن بخش نیروگاهی ایران، 1378-1386 (14848 مشاهده)
نقش کیفیت نهادی در رابطه نرخ واقعی ارز با قیمت نفت، مطالعه موردی: اقتصادهای نفتی (14633 مشاهده)
اندازه‌گیری هزینه‌های رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران: رویکرد ناکارایی تخصیصی و ناکارایی x (14289 مشاهده)
اقتصادسنجی ساختاری اوپک (14165 مشاهده)
رتبه بندی گروهی ازمحصولات شرکت های خودروسازی با رویکرد ترکیبی از مدلهای DEA بازه ای وAHP (13543 مشاهده)
اثرات نامتقارن نوسان های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران رویکرد غیرخطی مارکوف- سویچینگ (13471 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (22192 دریافت)
بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH (8774 دریافت)
مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل انتقالی گارچ مارکف (7274 دریافت)
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران (6739 دریافت)
تلاطم و بازده بازار (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل) (5744 دریافت)
محاسبه قیمت سایه‌ای انرژی الکتریکی در بازار برق ایران (5031 دریافت)
بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی (4611 دریافت)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (4010 دریافت)
اثرات نامتقارن نوسان های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران رویکرد غیرخطی مارکوف- سویچینگ (3968 دریافت)
تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن بخش نیروگاهی ایران، 1378-1386 (3907 دریافت)
تأثیر فساد اداری بر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه‌ی MENA (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) (3859 دریافت)
تحلیل آشوب، تجزیۀ موجک و شبکۀ عصبی در پیش‌بینی شاخص بورس تهران (3788 دریافت)
اثرات سیاست‌های زیست محیطی و اقتصادی بر رفتار حمل و نقل شهری با رویکرد قیاسی – استقرایی : مطالعه موردی شهر تهران (3346 دریافت)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (3159 دریافت)
اندازه‌گیری هزینه‌های رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران: رویکرد ناکارایی تخصیصی و ناکارایی x (2995 دریافت)
مدلسازی توابع رفاه اجتماعی (مطالعه موردی: توزیع یارانه انرژی) (2817 دریافت)
بررسی رابطۀ میان ساختار بازار و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران (2748 دریافت)
شبیه سازی یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای با رویکرد به سازی نظام بازنشستگی ایران (2696 دریافت)
ارائه الگویی جهت محاسبه هزینه اجتماعی نهایی کوتاه مدت تولید برق در نیروگاه های حرارتی مطالعه موردی نیروگاه‌های شهید محمد منتظری و اسلام آباد اصفهان (2686 دریافت)
قاعده‌ی گسترش یافته تیلور: مطالعه موردی ایران 86-1357 (2655 دریافت)
پیش‌بینی ورشکستگی مالی با استفاده از مدل لوجیت مرکب (2640 دریافت)
مدلسازی نااطمینانی و درون‌زا کردن متغیر مرگ و میر نوزادان و باروری در قالب مدل رشد اقتصادی (2568 دریافت)
اثر مهاجرت بر رشد اقتصادی و همگرایی منطقه ای در ایران (2488 دریافت)
بررسی روابط قیمتی نفت خام در بازارهای اسپات و آتی‌ها بر اساس ریسک مبنا و ذخیره ی نفت خام با استفاده از مدل‌ GARCH (2412 دریافت)
ضرایب فزاینده داده-ستانده و رشد اقتصادی ایران (2335 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
کلیه شماره های مجله ( 13358 بازدید)
ارسال on line مقاله ( 12861 بازدید)
هیئت تحریریه ( 10412 بازدید)
تماس با ما ( 9961 بازدید)
درباره نشریه ( 9932 بازدید)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 8663 بازدید)
مقالات آماده ویرایش ( 8192 بازدید)
اهداف نشریه ( 8072 بازدید)
اطلاعات ثبت نام ( 7528 بازدید)
اشتراک فصلنامه ( 7057 بازدید)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 7054 بازدید)
پیگیری مقالات ( 5845 بازدید)
نحوه ویرایش مقاله ( 5654 بازدید)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 5304 بازدید)
ارسال همزمان مقاله ( 5022 بازدید)
ضمیمه مقالات ( 4963 بازدید)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 4793 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 4775 بازدید)
تغییر آدرس پست الکترونیکی ( 4582 بازدید)
نقد ونظر ( 3396 بازدید)
خوش آمدید ( 2135 بازدید)
راهنما برای داوران ( 1962 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 513 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
پیگیری مقالات ( 478 ارسال)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 374 ارسال)
ارسال on line مقاله ( 349 ارسال)
اطلاعات ثبت نام ( 339 ارسال)
خوش آمدید ( 328 ارسال)
اهداف نشریه ( 313 ارسال)
درباره نشریه ( 312 ارسال)
هیئت تحریریه ( 306 ارسال)
نقد ونظر ( 301 ارسال)
تماس با ما ( 297 ارسال)
نحوه ویرایش مقاله ( 276 ارسال)
کلیه شماره های مجله ( 240 ارسال)
اشتراک فصلنامه ( 202 ارسال)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 138 ارسال)
مقالات آماده ویرایش ( 99 ارسال)
راهنما برای داوران ( 95 ارسال)
ضمیمه مقالات ( 85 ارسال)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 79 ارسال)
پایگاه های نمایه کننده ( 78 ارسال)
ارسال همزمان مقاله ( 73 ارسال)
تغییر آدرس پست الکترونیکی ( 71 ارسال)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 58 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
پیگیری مقالات ( 1269 چاپ)
درباره نشریه ( 1063 چاپ)
اهداف نشریه ( 1033 چاپ)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 972 چاپ)
تماس با ما ( 937 چاپ)
ارسال on line مقاله ( 909 چاپ)
هیئت تحریریه ( 888 چاپ)
نقد ونظر ( 870 چاپ)
اطلاعات ثبت نام ( 857 چاپ)
خوش آمدید ( 845 چاپ)
نحوه ویرایش مقاله ( 810 چاپ)
ارسال همزمان مقاله ( 729 چاپ)
اشتراک فصلنامه ( 728 چاپ)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 721 چاپ)
کلیه شماره های مجله ( 710 چاپ)
ضمیمه مقالات ( 629 چاپ)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 584 چاپ)
مقالات آماده ویرایش ( 555 چاپ)
تغییر آدرس پست الکترونیکی ( 553 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 550 چاپ)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 484 چاپ)
راهنما برای داوران ( 213 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 36 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb