یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 44 (4-1400 - شماره پیاپی : 44) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 43 (1-1400 - شماره پیاپی : 43) - 7 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 42 (10-1399 - شماره پیاپی : 42) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 41 (7-1399 - شماره پیاپی : 41) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 40 (4-1399 - شماره پیاپی : 40) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 39 (1-1399 - شماره پیاپی : 39) - 7 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 38 (10-1398 - شماره پیاپی : 38) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 37 (7-1398 - شماره پیاپی : 37) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 36 (4-1398 - شماره پیاپی : 36) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 35 (1-1398 - شماره پیاپی : 35) - 7 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 34 (10-1397 - شماره پیاپی : 34) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 33 (7-1397 - شماره پیاپی : 33) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 32 (4-1397 - شماره پیاپی : 32) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 31 (1-1397 - شماره پیاپی : 31) - 7 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 30 (10-1396 - شماره پیاپی : 30) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 29 (7-1396 - شماره پیاپی : 29) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 28 (4-1396 - شماره پیاپی : 28) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 27 (1-1396 - شماره پیاپی : 27) - 7 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 26 (10-1395 - شماره پیاپی : 26) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 25 (7-1395 - شماره پیاپی : 25) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 24 (4-1395 - شماره پیاپی : 24) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 23 (1-1395 - شماره پیاپی : 23) - 7 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 22 (10-1394 - شماره پیاپی : 22) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 21 (7-1394 - شماره پیاپی : 21) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 20 (4-1394 - شماره پیاپی : 20) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 19 (1-1394 - شماره پیاپی : 19) - 8 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 18 (10-1393 - شماره پیاپی : 18) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 17 (7-1393 - شماره پیاپی : 17) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 16 (4-1393 - شماره پیاپی : 16) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 15 (1-1393 - شماره پیاپی : 15) - 8 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 14 (ویژه نامه انرژی 10-1392 - شماره پیاپی : 14) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 13 (7-1392 - شماره پیاپی : 13) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 12 (4-1392 - شماره پیاپی : 12) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 11 (1-1392 - شماره پیاپی : 11) - 7 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 10 (10-1391 - شماره پیاپی : 10) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 9 (7-1391 - شماره پیاپی : 9) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 8 (4-1391 - شماره پیاپی : 8) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 7 (1-1391 - شماره پیاپی : 7) - 7 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 6 (10-1390 - شماره پیاپی : 6) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 5 (7-1390 - شماره پیاپی : 5) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 4 (4-1390 - شماره پیاپی : 4) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 3 (1-1390 - شماره پیاپی : 3) - 9 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 2 (10-1389 - شماره پیاپی : 2) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 1 (7-1389 - شماره پیاپی : 1) - 8 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb