یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 43 (3-1400 - شماره پیاپی : 43) - 7 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 42 (12-1399 - شماره پیاپی : 42) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 41 (9-1399 - شماره پیاپی : 41) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 40 (6-1399 - شماره پیاپی : 40) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 39 (3-1399 - شماره پیاپی : 39) - 7 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 38 (12-1398 - شماره پیاپی : 38) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 37 (9-1398 - شماره پیاپی : 37) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 36 (6-1398 - شماره پیاپی : 36) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 35 (3-1398 - شماره پیاپی : 35) - 7 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 34 (12-1397 - شماره پیاپی : 34) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 33 (9-1397 - شماره پیاپی : 33) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 32 (6-1397 - شماره پیاپی : 32) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 31 (3-1397 - شماره پیاپی : 31) - 7 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 30 (12-1396 - شماره پیاپی : 30) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 29 (9-1396 - شماره پیاپی : 29) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 28 (6-1396 - شماره پیاپی : 28) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 27 (2-1396 - شماره پیاپی : 27) - 7 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 26 (12-1395 - شماره پیاپی : 26) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 25 (9-1395 - شماره پیاپی : 25) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 24 (6-1395 - شماره پیاپی : 24) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 23 (3-1395 - شماره پیاپی : 23) - 7 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 22 (12-1394 - شماره پیاپی : 22) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 21 (9-1394 - شماره پیاپی : 21) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 20 (6-1394 - شماره پیاپی : 20) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 19 (3-1394 - شماره پیاپی : 19) - 8 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 18 (12-1393 - شماره پیاپی : 18) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 17 (9-1393 - شماره پیاپی : 17) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 16 (6-1393 - شماره پیاپی : 16) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 15 (3-1393 - شماره پیاپی : 15) - 8 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 14 (ویژه نامه انرژی 12-1392 - شماره پیاپی : 14) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 13 (9-1392 - شماره پیاپی : 13) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 12 (6-1392 - شماره پیاپی : 12) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 11 (3-1392 - شماره پیاپی : 11) - 7 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 10 (12-1391 - شماره پیاپی : 10) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 9 (9-1391 - شماره پیاپی : 9) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 8 (6-1391 - شماره پیاپی : 8) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 7 (3-1391 - شماره پیاپی : 7) - 7 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 6 (12-1390 - شماره پیاپی : 6) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 5 (9-1390 - شماره پیاپی : 5) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 4 (6-1390 - شماره پیاپی : 4) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 3 (3-1390 - شماره پیاپی : 3) - 9 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 2 (12-1389 - شماره پیاپی : 2) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 1 (9-1389 - شماره پیاپی : 1) - 8 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb