فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی- اخبار نشریه
تغییر پست الکترونیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/2/7 | 

به اطلاع کاربران گرامی می رساند پست الکترونیکی فصلنامه به ejournalkhu.ac.ir  و emr_journalyahoo.com تغییر یافت.

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی:
http://jemr.khu.ac.ir/find-1.43.43.fa.html
برگشت به اصل مطلب