فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی- اخبار نشریه
ویژه‌نامه‌ای را به موضوع کرونا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/27 | 
*قابل توجه داوران ارجمند و نویسندگان گرامی*
به اطلاع می‌رساندفصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی در نظر دارد در سال ۹۹ویژه‌نامه‌ای را به موضوع کرونا و مسائل اقتصادی اختصاص دهد. لذا محققان علاقمند به این موضوع می توانند مقالات خود را جهت بررسی ارسال نمایند. بدیهی است اولویت داوری و انتشار، به این مقالات اختصاص داده می شود. برای مشاهده فراخوان اینجا کلیک فرمایید.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی:
http://jemr.khu.ac.ir/find-1.43.60.fa.html
برگشت به اصل مطلب