برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (35292 مشاهده)
بررسی اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (32517 مشاهده)
بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک‌های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران (32149 مشاهده)
برآورد ناپارامتریک و شبه‌پارامتریک تابع تولید صنعت خودرو با تاکید بر نهاده انرژی: معرفی روش اولی - پاکس (OP) در برآورد الگوی داده‌های ترکیبی (29524 مشاهده)
بررسی بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی (26594 مشاهده)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (23826 مشاهده)
شبیه سازی الگوی پولی برای وزن‌دهی رأی در تحلیل اقتصادی دموکراسی (22985 مشاهده)
تحلیل بازار انرژی برق ایران در چارچوب رویکرد تعادل نگاشت عرضه(SFE):مطالعه موردی منطقه اصفهان (22406 مشاهده)
تاثیرتوسعه بازار مالی در تاثیر گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان با استفاده از روش داده های تابلویی (22403 مشاهده)
بررسی تأثیر کانال قیمت دارایی‌ها در اثرگذاری سیاست پولی در ایران مطالعه موردی: شاخص قیمت مسکن. (22243 مشاهده)
ضرایب فزاینده داده-ستانده و رشد اقتصادی ایران (21601 مشاهده)
مدل سازی الگوی تأمین مالی مناسب برای بخش عمومی شهری در ایران (20463 مشاهده)
مدل سازی هوشمند اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید در اقتصاد ایران(کاربردی از شبکه های عصبی مصنوعی) (20063 مشاهده)
تأثیر فساد اداری بر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه‌ی MENA (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) (19569 مشاهده)
شبیه سازی یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای با رویکرد به سازی نظام بازنشستگی ایران (19216 مشاهده)
بررسی تأثیر مخارج دولت بر مصرف خصوصی با توجه به آثار جبرانی مخارج دولت؛ با کاربردی برای ایران (18556 مشاهده)
تحلیل پویای تقاضای نهاده انرژی در صنایع کارخانه ای ایران (18160 مشاهده)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (17846 مشاهده)
بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری کشور (17836 مشاهده)
تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن بخش نیروگاهی ایران، 1378-1386 (17452 مشاهده)
بررسی تأثیر هزینه ی آموزش بر سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (17231 مشاهده)
تحلیل و آزمون عدم تقارن در رفتار سیاستگذاری پولی بانک مرکزی (16963 مشاهده)
نقش کیفیت نهادی در رابطه نرخ واقعی ارز با قیمت نفت، مطالعه موردی: اقتصادهای نفتی (16652 مشاهده)
اندازه‌گیری هزینه‌های رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران: رویکرد ناکارایی تخصیصی و ناکارایی x (16584 مشاهده)
اقتصادسنجی ساختاری اوپک (15887 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (22805 دریافت)
بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH (10771 دریافت)
مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل انتقالی گارچ مارکف (10516 دریافت)
بررسی اثرات تحریم بین المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران (9872 دریافت)
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران (8644 دریافت)
محاسبه قیمت سایه‌ای انرژی الکتریکی در بازار برق ایران (7955 دریافت)
بررسی تاثیر عامل‌های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی‌های المپیک (2012-1996) (7507 دریافت)
ارزیابی جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر به‌جای سوخت‌های فسیلی در ایران: رهیافت کنترل بهینه (6821 دریافت)
تلاطم و بازده بازار (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل) (6468 دریافت)
بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی (6141 دریافت)
رویکردی نوین در محاسبه سری زمانی سرمایه در ایران: روش الگوریتم بازگشتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (1338-1389) (5537 دریافت)
بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری کشور (5257 دریافت)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (5055 دریافت)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (5008 دریافت)
اثرات نامتقارن نوسان های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران رویکرد غیرخطی مارکوف- سویچینگ (4754 دریافت)
تحلیل آشوب، تجزیۀ موجک و شبکۀ عصبی در پیش‌بینی شاخص بورس تهران (4608 دریافت)
اثرات سیاست‌های زیست محیطی و اقتصادی بر رفتار حمل و نقل شهری با رویکرد قیاسی – استقرایی : مطالعه موردی شهر تهران (4547 دریافت)
تأثیر فساد اداری بر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه‌ی MENA (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) (4402 دریافت)
تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن بخش نیروگاهی ایران، 1378-1386 (4392 دریافت)
قاعده‌ی گسترش یافته تیلور: مطالعه موردی ایران 86-1357 (4269 دریافت)
اثر مهاجرت بر رشد اقتصادی و همگرایی منطقه ای در ایران (4136 دریافت)
پیش‌بینی ورشکستگی مالی با استفاده از مدل لوجیت مرکب (4071 دریافت)
بررسی رابطۀ میان ساختار بازار و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران (4018 دریافت)
تأثیر تغییرات باروری و میزان جمعیت بر رفاه اقتصادی با تأکید بر سرمایه انسانی (3949 دریافت)
بررسی تطبیقی سنجش سرمایه اجتماعی در ایران (3921 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
کلیه شماره های مجله ( 17429 بازدید)
ارسال on line مقاله ( 17290 بازدید)
هیئت تحریریه ( 14266 بازدید)
درباره نشریه ( 12818 بازدید)
تماس با ما ( 12743 بازدید)
مقالات آماده ویرایش ( 12642 بازدید)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 11178 بازدید)
اهداف نشریه ( 10300 بازدید)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 10244 بازدید)
اشتراک فصلنامه ( 9504 بازدید)
اطلاعات ثبت نام ( 9300 بازدید)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 7613 بازدید)
ارسال همزمان مقاله ( 7320 بازدید)
نحوه ویرایش مقاله ( 7205 بازدید)
ضمیمه مقالات ( 7190 بازدید)
پیگیری مقالات ( 7107 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 7092 بازدید)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 7038 بازدید)
تغییر پست الکترونیک ( 6777 بازدید)
نقد ونظر ( 3966 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 2289 بازدید)
خوش آمدید ( 2220 بازدید)
راهنما برای داوران ( 2019 بازدید)
پایگاه های نمایه‌کننده ( 1814 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
پیگیری مقالات ( 478 ارسال)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 374 ارسال)
ارسال on line مقاله ( 349 ارسال)
اطلاعات ثبت نام ( 339 ارسال)
خوش آمدید ( 328 ارسال)
اهداف نشریه ( 313 ارسال)
درباره نشریه ( 312 ارسال)
هیئت تحریریه ( 306 ارسال)
نقد ونظر ( 301 ارسال)
تماس با ما ( 297 ارسال)
نحوه ویرایش مقاله ( 276 ارسال)
کلیه شماره های مجله ( 240 ارسال)
اشتراک فصلنامه ( 202 ارسال)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 138 ارسال)
مقالات آماده ویرایش ( 99 ارسال)
راهنما برای داوران ( 95 ارسال)
ضمیمه مقالات ( 85 ارسال)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 79 ارسال)
پایگاه های نمایه کننده ( 78 ارسال)
ارسال همزمان مقاله ( 73 ارسال)
تغییر پست الکترونیک ( 71 ارسال)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 58 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
پیگیری مقالات ( 1471 چاپ)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 1390 چاپ)
هیئت تحریریه ( 1350 چاپ)
درباره نشریه ( 1295 چاپ)
اهداف نشریه ( 1263 چاپ)
ارسال on line مقاله ( 1137 چاپ)
تماس با ما ( 1130 چاپ)
اطلاعات ثبت نام ( 1061 چاپ)
نحوه ویرایش مقاله ( 1026 چاپ)
نقد ونظر ( 994 چاپ)
اشتراک فصلنامه ( 963 چاپ)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 958 چاپ)
ارسال همزمان مقاله ( 943 چاپ)
کلیه شماره های مجله ( 903 چاپ)
خوش آمدید ( 890 چاپ)
ضمیمه مقالات ( 857 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 817 چاپ)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 799 چاپ)
مقالات آماده ویرایش ( 789 چاپ)
تغییر پست الکترونیک ( 774 چاپ)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 685 چاپ)
پایگاه های نمایه‌کننده ( 287 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 226 چاپ)
راهنما برای داوران ( 213 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb