برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (34582 مشاهده)
بررسی اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (31557 مشاهده)
بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک‌های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران (31508 مشاهده)
برآورد ناپارامتریک و شبه‌پارامتریک تابع تولید صنعت خودرو با تاکید بر نهاده انرژی: معرفی روش اولی - پاکس (OP) در برآورد الگوی داده‌های ترکیبی (28948 مشاهده)
بررسی بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی (25973 مشاهده)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (23219 مشاهده)
شبیه سازی الگوی پولی برای وزن‌دهی رأی در تحلیل اقتصادی دموکراسی (22293 مشاهده)
تاثیرتوسعه بازار مالی در تاثیر گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان با استفاده از روش داده های تابلویی (21755 مشاهده)
بررسی تأثیر کانال قیمت دارایی‌ها در اثرگذاری سیاست پولی در ایران مطالعه موردی: شاخص قیمت مسکن. (21629 مشاهده)
ضرایب فزاینده داده-ستانده و رشد اقتصادی ایران (21093 مشاهده)
مدل سازی الگوی تأمین مالی مناسب برای بخش عمومی شهری در ایران (19927 مشاهده)
مدل سازی هوشمند اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید در اقتصاد ایران(کاربردی از شبکه های عصبی مصنوعی) (19501 مشاهده)
تأثیر فساد اداری بر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه‌ی MENA (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) (18967 مشاهده)
شبیه سازی یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای با رویکرد به سازی نظام بازنشستگی ایران (18568 مشاهده)
بررسی تأثیر مخارج دولت بر مصرف خصوصی با توجه به آثار جبرانی مخارج دولت؛ با کاربردی برای ایران (17991 مشاهده)
تحلیل پویای تقاضای نهاده انرژی در صنایع کارخانه ای ایران (17579 مشاهده)
تحلیل بازار انرژی برق ایران در چارچوب رویکرد تعادل نگاشت عرضه(SFE):مطالعه موردی منطقه اصفهان (17515 مشاهده)
بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری کشور (17273 مشاهده)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (17211 مشاهده)
تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن بخش نیروگاهی ایران، 1378-1386 (16887 مشاهده)
بررسی تأثیر هزینه ی آموزش بر سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (16586 مشاهده)
تحلیل و آزمون عدم تقارن در رفتار سیاستگذاری پولی بانک مرکزی (16127 مشاهده)
نقش کیفیت نهادی در رابطه نرخ واقعی ارز با قیمت نفت، مطالعه موردی: اقتصادهای نفتی (16073 مشاهده)
اندازه‌گیری هزینه‌های رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران: رویکرد ناکارایی تخصیصی و ناکارایی x (16038 مشاهده)
اقتصادسنجی ساختاری اوپک (15326 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (22609 دریافت)
بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH (10405 دریافت)
مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل انتقالی گارچ مارکف (10029 دریافت)
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران (8317 دریافت)
بررسی اثرات تحریم بین المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران (7706 دریافت)
محاسبه قیمت سایه‌ای انرژی الکتریکی در بازار برق ایران (7430 دریافت)
تلاطم و بازده بازار (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل) (6335 دریافت)
بررسی تاثیر عامل‌های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی‌های المپیک (2012-1996) (6016 دریافت)
بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی (5857 دریافت)
ارزیابی جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر به‌جای سوخت‌های فسیلی در ایران: رهیافت کنترل بهینه (5299 دریافت)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (4744 دریافت)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (4743 دریافت)
اثرات نامتقارن نوسان های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران رویکرد غیرخطی مارکوف- سویچینگ (4623 دریافت)
تحلیل آشوب، تجزیۀ موجک و شبکۀ عصبی در پیش‌بینی شاخص بورس تهران (4441 دریافت)
بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری کشور (4409 دریافت)
اثرات سیاست‌های زیست محیطی و اقتصادی بر رفتار حمل و نقل شهری با رویکرد قیاسی – استقرایی : مطالعه موردی شهر تهران (4292 دریافت)
تأثیر فساد اداری بر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه‌ی MENA (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) (4288 دریافت)
تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن بخش نیروگاهی ایران، 1378-1386 (4249 دریافت)
رویکردی نوین در محاسبه سری زمانی سرمایه در ایران: روش الگوریتم بازگشتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (1338-1389) (4130 دریافت)
قاعده‌ی گسترش یافته تیلور: مطالعه موردی ایران 86-1357 (3951 دریافت)
پیش‌بینی ورشکستگی مالی با استفاده از مدل لوجیت مرکب (3776 دریافت)
بررسی رابطۀ میان ساختار بازار و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران (3727 دریافت)
مدلسازی توابع رفاه اجتماعی (مطالعه موردی: توزیع یارانه انرژی) (3689 دریافت)
اثر مهاجرت بر رشد اقتصادی و همگرایی منطقه ای در ایران (3624 دریافت)
ارائه الگویی جهت محاسبه هزینه اجتماعی نهایی کوتاه مدت تولید برق در نیروگاه های حرارتی مطالعه موردی نیروگاه‌های شهید محمد منتظری و اسلام آباد اصفهان (3563 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
کلیه شماره های مجله ( 16233 بازدید)
ارسال on line مقاله ( 15932 بازدید)
هیئت تحریریه ( 13272 بازدید)
تماس با ما ( 11950 بازدید)
درباره نشریه ( 11947 بازدید)
مقالات آماده ویرایش ( 11320 بازدید)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 10613 بازدید)
اهداف نشریه ( 9669 بازدید)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 9338 بازدید)
اشتراک فصلنامه ( 8932 بازدید)
اطلاعات ثبت نام ( 8808 بازدید)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 7007 بازدید)
پیگیری مقالات ( 6856 بازدید)
نحوه ویرایش مقاله ( 6804 بازدید)
ارسال همزمان مقاله ( 6740 بازدید)
ضمیمه مقالات ( 6628 بازدید)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 6473 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 6469 بازدید)
تغییر پست الکترونیک ( 6203 بازدید)
نقد ونظر ( 3802 بازدید)
خوش آمدید ( 2214 بازدید)
راهنما برای داوران ( 2013 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 1785 بازدید)
پایگاه های نمایه‌کننده ( 1248 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
پیگیری مقالات ( 478 ارسال)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 374 ارسال)
ارسال on line مقاله ( 349 ارسال)
اطلاعات ثبت نام ( 339 ارسال)
خوش آمدید ( 328 ارسال)
اهداف نشریه ( 313 ارسال)
درباره نشریه ( 312 ارسال)
هیئت تحریریه ( 306 ارسال)
نقد ونظر ( 301 ارسال)
تماس با ما ( 297 ارسال)
نحوه ویرایش مقاله ( 276 ارسال)
کلیه شماره های مجله ( 240 ارسال)
اشتراک فصلنامه ( 202 ارسال)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 138 ارسال)
مقالات آماده ویرایش ( 99 ارسال)
راهنما برای داوران ( 95 ارسال)
ضمیمه مقالات ( 85 ارسال)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 79 ارسال)
پایگاه های نمایه کننده ( 78 ارسال)
ارسال همزمان مقاله ( 73 ارسال)
تغییر پست الکترونیک ( 71 ارسال)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 58 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
پیگیری مقالات ( 1419 چاپ)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 1347 چاپ)
هیئت تحریریه ( 1246 چاپ)
درباره نشریه ( 1233 چاپ)
اهداف نشریه ( 1209 چاپ)
تماس با ما ( 1078 چاپ)
ارسال on line مقاله ( 1067 چاپ)
اطلاعات ثبت نام ( 1002 چاپ)
نحوه ویرایش مقاله ( 974 چاپ)
نقد ونظر ( 952 چاپ)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 902 چاپ)
اشتراک فصلنامه ( 901 چاپ)
ارسال همزمان مقاله ( 901 چاپ)
خوش آمدید ( 884 چاپ)
کلیه شماره های مجله ( 828 چاپ)
ضمیمه مقالات ( 804 چاپ)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 750 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 732 چاپ)
مقالات آماده ویرایش ( 730 چاپ)
تغییر پست الکترونیک ( 727 چاپ)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 632 چاپ)
راهنما برای داوران ( 213 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 182 چاپ)
پایگاه های نمایه‌کننده ( 163 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb