برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (35252 مشاهده)
بررسی اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (32472 مشاهده)
بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک‌های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران (32120 مشاهده)
برآورد ناپارامتریک و شبه‌پارامتریک تابع تولید صنعت خودرو با تاکید بر نهاده انرژی: معرفی روش اولی - پاکس (OP) در برآورد الگوی داده‌های ترکیبی (29495 مشاهده)
بررسی بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی (26562 مشاهده)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (23793 مشاهده)
شبیه سازی الگوی پولی برای وزن‌دهی رأی در تحلیل اقتصادی دموکراسی (22958 مشاهده)
تاثیرتوسعه بازار مالی در تاثیر گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان با استفاده از روش داده های تابلویی (22371 مشاهده)
بررسی تأثیر کانال قیمت دارایی‌ها در اثرگذاری سیاست پولی در ایران مطالعه موردی: شاخص قیمت مسکن. (22210 مشاهده)
تحلیل بازار انرژی برق ایران در چارچوب رویکرد تعادل نگاشت عرضه(SFE):مطالعه موردی منطقه اصفهان (22036 مشاهده)
ضرایب فزاینده داده-ستانده و رشد اقتصادی ایران (21577 مشاهده)
مدل سازی الگوی تأمین مالی مناسب برای بخش عمومی شهری در ایران (20445 مشاهده)
مدل سازی هوشمند اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید در اقتصاد ایران(کاربردی از شبکه های عصبی مصنوعی) (20042 مشاهده)
تأثیر فساد اداری بر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه‌ی MENA (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) (19545 مشاهده)
شبیه سازی یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای با رویکرد به سازی نظام بازنشستگی ایران (19174 مشاهده)
بررسی تأثیر مخارج دولت بر مصرف خصوصی با توجه به آثار جبرانی مخارج دولت؛ با کاربردی برای ایران (18532 مشاهده)
تحلیل پویای تقاضای نهاده انرژی در صنایع کارخانه ای ایران (18130 مشاهده)
بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری کشور (17817 مشاهده)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (17812 مشاهده)
تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن بخش نیروگاهی ایران، 1378-1386 (17416 مشاهده)
بررسی تأثیر هزینه ی آموزش بر سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (17194 مشاهده)
تحلیل و آزمون عدم تقارن در رفتار سیاستگذاری پولی بانک مرکزی (16917 مشاهده)
نقش کیفیت نهادی در رابطه نرخ واقعی ارز با قیمت نفت، مطالعه موردی: اقتصادهای نفتی (16630 مشاهده)
اندازه‌گیری هزینه‌های رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران: رویکرد ناکارایی تخصیصی و ناکارایی x (16558 مشاهده)
اقتصادسنجی ساختاری اوپک (15864 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (22794 دریافت)
بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH (10746 دریافت)
مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل انتقالی گارچ مارکف (10470 دریافت)
بررسی اثرات تحریم بین المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران (9747 دریافت)
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران (8625 دریافت)
محاسبه قیمت سایه‌ای انرژی الکتریکی در بازار برق ایران (7920 دریافت)
بررسی تاثیر عامل‌های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی‌های المپیک (2012-1996) (7398 دریافت)
ارزیابی جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر به‌جای سوخت‌های فسیلی در ایران: رهیافت کنترل بهینه (6795 دریافت)
تلاطم و بازده بازار (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل) (6457 دریافت)
بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی (6123 دریافت)
رویکردی نوین در محاسبه سری زمانی سرمایه در ایران: روش الگوریتم بازگشتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (1338-1389) (5388 دریافت)
بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری کشور (5225 دریافت)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (5028 دریافت)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (4980 دریافت)
اثرات نامتقارن نوسان های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران رویکرد غیرخطی مارکوف- سویچینگ (4747 دریافت)
تحلیل آشوب، تجزیۀ موجک و شبکۀ عصبی در پیش‌بینی شاخص بورس تهران (4599 دریافت)
اثرات سیاست‌های زیست محیطی و اقتصادی بر رفتار حمل و نقل شهری با رویکرد قیاسی – استقرایی : مطالعه موردی شهر تهران (4534 دریافت)
تأثیر فساد اداری بر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه‌ی MENA (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) (4396 دریافت)
تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن بخش نیروگاهی ایران، 1378-1386 (4377 دریافت)
قاعده‌ی گسترش یافته تیلور: مطالعه موردی ایران 86-1357 (4260 دریافت)
اثر مهاجرت بر رشد اقتصادی و همگرایی منطقه ای در ایران (4091 دریافت)
پیش‌بینی ورشکستگی مالی با استفاده از مدل لوجیت مرکب (4042 دریافت)
بررسی رابطۀ میان ساختار بازار و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران (3992 دریافت)
تأثیر تغییرات باروری و میزان جمعیت بر رفاه اقتصادی با تأکید بر سرمایه انسانی (3903 دریافت)
بررسی تطبیقی سنجش سرمایه اجتماعی در ایران (3899 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
کلیه شماره های مجله ( 17305 بازدید)
ارسال on line مقاله ( 17178 بازدید)
هیئت تحریریه ( 14182 بازدید)
درباره نشریه ( 12729 بازدید)
تماس با ما ( 12693 بازدید)
مقالات آماده ویرایش ( 12531 بازدید)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 11139 بازدید)
اهداف نشریه ( 10245 بازدید)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 10161 بازدید)
اشتراک فصلنامه ( 9460 بازدید)
اطلاعات ثبت نام ( 9271 بازدید)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 7572 بازدید)
ارسال همزمان مقاله ( 7270 بازدید)
نحوه ویرایش مقاله ( 7179 بازدید)
ضمیمه مقالات ( 7144 بازدید)
پیگیری مقالات ( 7100 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 7042 بازدید)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 6993 بازدید)
تغییر پست الکترونیک ( 6722 بازدید)
نقد ونظر ( 3962 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 2256 بازدید)
خوش آمدید ( 2220 بازدید)
راهنما برای داوران ( 2018 بازدید)
پایگاه های نمایه‌کننده ( 1749 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
پیگیری مقالات ( 478 ارسال)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 374 ارسال)
ارسال on line مقاله ( 349 ارسال)
اطلاعات ثبت نام ( 339 ارسال)
خوش آمدید ( 328 ارسال)
اهداف نشریه ( 313 ارسال)
درباره نشریه ( 312 ارسال)
هیئت تحریریه ( 306 ارسال)
نقد ونظر ( 301 ارسال)
تماس با ما ( 297 ارسال)
نحوه ویرایش مقاله ( 276 ارسال)
کلیه شماره های مجله ( 240 ارسال)
اشتراک فصلنامه ( 202 ارسال)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 138 ارسال)
مقالات آماده ویرایش ( 99 ارسال)
راهنما برای داوران ( 95 ارسال)
ضمیمه مقالات ( 85 ارسال)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 79 ارسال)
پایگاه های نمایه کننده ( 78 ارسال)
ارسال همزمان مقاله ( 73 ارسال)
تغییر پست الکترونیک ( 71 ارسال)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 58 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
پیگیری مقالات ( 1470 چاپ)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 1388 چاپ)
هیئت تحریریه ( 1340 چاپ)
درباره نشریه ( 1292 چاپ)
اهداف نشریه ( 1260 چاپ)
ارسال on line مقاله ( 1130 چاپ)
تماس با ما ( 1126 چاپ)
اطلاعات ثبت نام ( 1054 چاپ)
نحوه ویرایش مقاله ( 1024 چاپ)
نقد ونظر ( 991 چاپ)
اشتراک فصلنامه ( 960 چاپ)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 956 چاپ)
ارسال همزمان مقاله ( 938 چاپ)
کلیه شماره های مجله ( 897 چاپ)
خوش آمدید ( 890 چاپ)
ضمیمه مقالات ( 854 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 814 چاپ)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 796 چاپ)
مقالات آماده ویرایش ( 785 چاپ)
تغییر پست الکترونیک ( 772 چاپ)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 683 چاپ)
پایگاه های نمایه‌کننده ( 253 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 225 چاپ)
راهنما برای داوران ( 213 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb