برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (35383 مشاهده)
بررسی اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (32606 مشاهده)
بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک‌های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران (32228 مشاهده)
برآورد ناپارامتریک و شبه‌پارامتریک تابع تولید صنعت خودرو با تاکید بر نهاده انرژی: معرفی روش اولی - پاکس (OP) در برآورد الگوی داده‌های ترکیبی (29583 مشاهده)
بررسی بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی (26672 مشاهده)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (23898 مشاهده)
تحلیل بازار انرژی برق ایران در چارچوب رویکرد تعادل نگاشت عرضه(SFE):مطالعه موردی منطقه اصفهان (23211 مشاهده)
شبیه سازی الگوی پولی برای وزن‌دهی رأی در تحلیل اقتصادی دموکراسی (23072 مشاهده)
تاثیرتوسعه بازار مالی در تاثیر گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان با استفاده از روش داده های تابلویی (22465 مشاهده)
بررسی تأثیر کانال قیمت دارایی‌ها در اثرگذاری سیاست پولی در ایران مطالعه موردی: شاخص قیمت مسکن. (22317 مشاهده)
ضرایب فزاینده داده-ستانده و رشد اقتصادی ایران (21664 مشاهده)
مدل سازی الگوی تأمین مالی مناسب برای بخش عمومی شهری در ایران (20525 مشاهده)
مدل سازی هوشمند اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید در اقتصاد ایران(کاربردی از شبکه های عصبی مصنوعی) (20134 مشاهده)
تأثیر فساد اداری بر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه‌ی MENA (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) (19641 مشاهده)
شبیه سازی یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای با رویکرد به سازی نظام بازنشستگی ایران (19289 مشاهده)
بررسی تأثیر مخارج دولت بر مصرف خصوصی با توجه به آثار جبرانی مخارج دولت؛ با کاربردی برای ایران (18626 مشاهده)
تحلیل پویای تقاضای نهاده انرژی در صنایع کارخانه ای ایران (18220 مشاهده)
بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری کشور (17911 مشاهده)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (17909 مشاهده)
تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن بخش نیروگاهی ایران، 1378-1386 (17526 مشاهده)
بررسی تأثیر هزینه ی آموزش بر سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (17299 مشاهده)
تحلیل و آزمون عدم تقارن در رفتار سیاستگذاری پولی بانک مرکزی (17033 مشاهده)
نقش کیفیت نهادی در رابطه نرخ واقعی ارز با قیمت نفت، مطالعه موردی: اقتصادهای نفتی (16710 مشاهده)
اندازه‌گیری هزینه‌های رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران: رویکرد ناکارایی تخصیصی و ناکارایی x (16642 مشاهده)
اقتصادسنجی ساختاری اوپک (15949 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (22844 دریافت)
بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH (10888 دریافت)
مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل انتقالی گارچ مارکف (10656 دریافت)
بررسی اثرات تحریم بین المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران (10193 دریافت)
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران (8698 دریافت)
محاسبه قیمت سایه‌ای انرژی الکتریکی در بازار برق ایران (8029 دریافت)
بررسی تاثیر عامل‌های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی‌های المپیک (2012-1996) (7701 دریافت)
ارزیابی جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر به‌جای سوخت‌های فسیلی در ایران: رهیافت کنترل بهینه (6894 دریافت)
تلاطم و بازده بازار (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل) (6495 دریافت)
بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی (6184 دریافت)
رویکردی نوین در محاسبه سری زمانی سرمایه در ایران: روش الگوریتم بازگشتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (1338-1389) (5773 دریافت)
بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری کشور (5369 دریافت)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (5130 دریافت)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (5069 دریافت)
اثرات نامتقارن نوسان های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران رویکرد غیرخطی مارکوف- سویچینگ (4776 دریافت)
تحلیل آشوب، تجزیۀ موجک و شبکۀ عصبی در پیش‌بینی شاخص بورس تهران (4639 دریافت)
اثرات سیاست‌های زیست محیطی و اقتصادی بر رفتار حمل و نقل شهری با رویکرد قیاسی – استقرایی : مطالعه موردی شهر تهران (4586 دریافت)
تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن بخش نیروگاهی ایران، 1378-1386 (4427 دریافت)
تأثیر فساد اداری بر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه‌ی MENA (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) (4416 دریافت)
قاعده‌ی گسترش یافته تیلور: مطالعه موردی ایران 86-1357 (4305 دریافت)
اثر مهاجرت بر رشد اقتصادی و همگرایی منطقه ای در ایران (4233 دریافت)
پیش‌بینی ورشکستگی مالی با استفاده از مدل لوجیت مرکب (4119 دریافت)
بررسی رابطۀ میان ساختار بازار و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران (4078 دریافت)
تأثیر تغییرات باروری و میزان جمعیت بر رفاه اقتصادی با تأکید بر سرمایه انسانی (4043 دریافت)
بررسی تطبیقی سنجش سرمایه اجتماعی در ایران (4020 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
کلیه شماره های مجله ( 17620 بازدید)
ارسال on line مقاله ( 17484 بازدید)
هیئت تحریریه ( 14422 بازدید)
درباره نشریه ( 12955 بازدید)
تماس با ما ( 12846 بازدید)
مقالات آماده ویرایش ( 12837 بازدید)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 11259 بازدید)
اهداف نشریه ( 10385 بازدید)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 10367 بازدید)
اشتراک فصلنامه ( 9591 بازدید)
اطلاعات ثبت نام ( 9374 بازدید)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 7699 بازدید)
ارسال همزمان مقاله ( 7409 بازدید)
ضمیمه مقالات ( 7280 بازدید)
نحوه ویرایش مقاله ( 7250 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 7180 بازدید)
پیگیری مقالات ( 7123 بازدید)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 7123 بازدید)
تغییر پست الکترونیک ( 6857 بازدید)
نقد ونظر ( 3979 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 2361 بازدید)
خوش آمدید ( 2220 بازدید)
راهنما برای داوران ( 2020 بازدید)
پایگاه های نمایه‌کننده ( 1872 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
پیگیری مقالات ( 478 ارسال)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 374 ارسال)
ارسال on line مقاله ( 349 ارسال)
اطلاعات ثبت نام ( 339 ارسال)
خوش آمدید ( 328 ارسال)
اهداف نشریه ( 313 ارسال)
درباره نشریه ( 312 ارسال)
هیئت تحریریه ( 306 ارسال)
نقد ونظر ( 301 ارسال)
تماس با ما ( 297 ارسال)
نحوه ویرایش مقاله ( 276 ارسال)
کلیه شماره های مجله ( 240 ارسال)
اشتراک فصلنامه ( 202 ارسال)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 138 ارسال)
مقالات آماده ویرایش ( 99 ارسال)
راهنما برای داوران ( 95 ارسال)
ضمیمه مقالات ( 85 ارسال)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 79 ارسال)
پایگاه های نمایه کننده ( 78 ارسال)
ارسال همزمان مقاله ( 73 ارسال)
تغییر پست الکترونیک ( 71 ارسال)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 58 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
پیگیری مقالات ( 1476 چاپ)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 1402 چاپ)
هیئت تحریریه ( 1375 چاپ)
درباره نشریه ( 1305 چاپ)
اهداف نشریه ( 1273 چاپ)
ارسال on line مقاله ( 1148 چاپ)
تماس با ما ( 1136 چاپ)
اطلاعات ثبت نام ( 1071 چاپ)
نحوه ویرایش مقاله ( 1034 چاپ)
نقد ونظر ( 1001 چاپ)
اشتراک فصلنامه ( 970 چاپ)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 968 چاپ)
ارسال همزمان مقاله ( 952 چاپ)
کلیه شماره های مجله ( 909 چاپ)
خوش آمدید ( 890 چاپ)
ضمیمه مقالات ( 864 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 828 چاپ)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 805 چاپ)
مقالات آماده ویرایش ( 802 چاپ)
تغییر پست الکترونیک ( 780 چاپ)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 695 چاپ)
پایگاه های نمایه‌کننده ( 294 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 234 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb