برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (33336 مشاهده)
بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک‌های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران (29775 مشاهده)
بررسی اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (28636 مشاهده)
برآورد ناپارامتریک و شبه‌پارامتریک تابع تولید صنعت خودرو با تاکید بر نهاده انرژی: معرفی روش اولی - پاکس (OP) در برآورد الگوی داده‌های ترکیبی (27572 مشاهده)
بررسی بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی (24188 مشاهده)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (21512 مشاهده)
شبیه سازی الگوی پولی برای وزن‌دهی رأی در تحلیل اقتصادی دموکراسی (21140 مشاهده)
بررسی تأثیر کانال قیمت دارایی‌ها در اثرگذاری سیاست پولی در ایران مطالعه موردی: شاخص قیمت مسکن. (20267 مشاهده)
تاثیرتوسعه بازار مالی در تاثیر گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان با استفاده از روش داده های تابلویی (20098 مشاهده)
ضرایب فزاینده داده-ستانده و رشد اقتصادی ایران (19968 مشاهده)
مدل سازی الگوی تأمین مالی مناسب برای بخش عمومی شهری در ایران (18797 مشاهده)
مدل سازی هوشمند اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید در اقتصاد ایران(کاربردی از شبکه های عصبی مصنوعی) (18272 مشاهده)
شبیه سازی یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای با رویکرد به سازی نظام بازنشستگی ایران (17265 مشاهده)
تأثیر فساد اداری بر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه‌ی MENA (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) (16841 مشاهده)
بررسی تأثیر مخارج دولت بر مصرف خصوصی با توجه به آثار جبرانی مخارج دولت؛ با کاربردی برای ایران (16586 مشاهده)
تحلیل پویای تقاضای نهاده انرژی در صنایع کارخانه ای ایران (15755 مشاهده)
بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری کشور (15529 مشاهده)
بررسی تأثیر هزینه ی آموزش بر سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (15492 مشاهده)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (15429 مشاهده)
تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن بخش نیروگاهی ایران، 1378-1386 (15134 مشاهده)
نقش کیفیت نهادی در رابطه نرخ واقعی ارز با قیمت نفت، مطالعه موردی: اقتصادهای نفتی (14948 مشاهده)
اندازه‌گیری هزینه‌های رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران: رویکرد ناکارایی تخصیصی و ناکارایی x (14597 مشاهده)
اقتصادسنجی ساختاری اوپک (14393 مشاهده)
رتبه بندی گروهی ازمحصولات شرکت های خودروسازی با رویکرد ترکیبی از مدلهای DEA بازه ای وAHP (13803 مشاهده)
اثرات نامتقارن نوسان های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران رویکرد غیرخطی مارکوف- سویچینگ (13772 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (22259 دریافت)
بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH (9244 دریافت)
مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل انتقالی گارچ مارکف (8020 دریافت)
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران (7077 دریافت)
تلاطم و بازده بازار (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل) (5908 دریافت)
محاسبه قیمت سایه‌ای انرژی الکتریکی در بازار برق ایران (5673 دریافت)
بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی (4988 دریافت)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (4238 دریافت)
اثرات نامتقارن نوسان های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران رویکرد غیرخطی مارکوف- سویچینگ (4150 دریافت)
تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن بخش نیروگاهی ایران، 1378-1386 (3984 دریافت)
تأثیر فساد اداری بر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه‌ی MENA (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) (3977 دریافت)
تحلیل آشوب، تجزیۀ موجک و شبکۀ عصبی در پیش‌بینی شاخص بورس تهران (3948 دریافت)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (3652 دریافت)
اثرات سیاست‌های زیست محیطی و اقتصادی بر رفتار حمل و نقل شهری با رویکرد قیاسی – استقرایی : مطالعه موردی شهر تهران (3578 دریافت)
اندازه‌گیری هزینه‌های رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران: رویکرد ناکارایی تخصیصی و ناکارایی x (3088 دریافت)
مدلسازی توابع رفاه اجتماعی (مطالعه موردی: توزیع یارانه انرژی) (3083 دریافت)
بررسی رابطۀ میان ساختار بازار و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران (3034 دریافت)
قاعده‌ی گسترش یافته تیلور: مطالعه موردی ایران 86-1357 (2993 دریافت)
ارائه الگویی جهت محاسبه هزینه اجتماعی نهایی کوتاه مدت تولید برق در نیروگاه های حرارتی مطالعه موردی نیروگاه‌های شهید محمد منتظری و اسلام آباد اصفهان (2950 دریافت)
پیش‌بینی ورشکستگی مالی با استفاده از مدل لوجیت مرکب (2913 دریافت)
شبیه سازی یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای با رویکرد به سازی نظام بازنشستگی ایران (2886 دریافت)
اثر مهاجرت بر رشد اقتصادی و همگرایی منطقه ای در ایران (2818 دریافت)
مدلسازی نااطمینانی و درون‌زا کردن متغیر مرگ و میر نوزادان و باروری در قالب مدل رشد اقتصادی (2650 دریافت)
بررسی روابط قیمتی نفت خام در بازارهای اسپات و آتی‌ها بر اساس ریسک مبنا و ذخیره ی نفت خام با استفاده از مدل‌ GARCH (2602 دریافت)
ضرایب فزاینده داده-ستانده و رشد اقتصادی ایران (2538 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
کلیه شماره های مجله ( 13917 بازدید)
ارسال on line مقاله ( 13656 بازدید)
هیئت تحریریه ( 11053 بازدید)
تماس با ما ( 10391 بازدید)
درباره نشریه ( 10386 بازدید)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 9079 بازدید)
مقالات آماده ویرایش ( 8980 بازدید)
اهداف نشریه ( 8429 بازدید)
اطلاعات ثبت نام ( 7853 بازدید)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 7532 بازدید)
اشتراک فصلنامه ( 7503 بازدید)
پیگیری مقالات ( 6080 بازدید)
نحوه ویرایش مقاله ( 5905 بازدید)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 5710 بازدید)
ارسال همزمان مقاله ( 5424 بازدید)
ضمیمه مقالات ( 5368 بازدید)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 5208 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 5201 بازدید)
تغییر آدرس پست الکترونیکی ( 4994 بازدید)
نقد ونظر ( 3461 بازدید)
خوش آمدید ( 2176 بازدید)
راهنما برای داوران ( 1983 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 802 بازدید)
پایگاه های نمایه‌کننده ( 229 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
پیگیری مقالات ( 478 ارسال)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 374 ارسال)
ارسال on line مقاله ( 349 ارسال)
اطلاعات ثبت نام ( 339 ارسال)
خوش آمدید ( 328 ارسال)
اهداف نشریه ( 313 ارسال)
درباره نشریه ( 312 ارسال)
هیئت تحریریه ( 306 ارسال)
نقد ونظر ( 301 ارسال)
تماس با ما ( 297 ارسال)
نحوه ویرایش مقاله ( 276 ارسال)
کلیه شماره های مجله ( 240 ارسال)
اشتراک فصلنامه ( 202 ارسال)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 138 ارسال)
مقالات آماده ویرایش ( 99 ارسال)
راهنما برای داوران ( 95 ارسال)
ضمیمه مقالات ( 85 ارسال)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 79 ارسال)
پایگاه های نمایه کننده ( 78 ارسال)
ارسال همزمان مقاله ( 73 ارسال)
تغییر آدرس پست الکترونیکی ( 71 ارسال)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 58 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
پیگیری مقالات ( 1300 چاپ)
درباره نشریه ( 1086 چاپ)
اهداف نشریه ( 1053 چاپ)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 1006 چاپ)
هیئت تحریریه ( 963 چاپ)
تماس با ما ( 956 چاپ)
ارسال on line مقاله ( 934 چاپ)
نقد ونظر ( 884 چاپ)
اطلاعات ثبت نام ( 875 چاپ)
خوش آمدید ( 863 چاپ)
نحوه ویرایش مقاله ( 831 چاپ)
ارسال همزمان مقاله ( 752 چاپ)
اشتراک فصلنامه ( 751 چاپ)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 750 چاپ)
کلیه شماره های مجله ( 726 چاپ)
ضمیمه مقالات ( 658 چاپ)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 614 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 589 چاپ)
تغییر آدرس پست الکترونیکی ( 584 چاپ)
مقالات آماده ویرایش ( 578 چاپ)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 501 چاپ)
راهنما برای داوران ( 213 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 57 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb