برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (34161 مشاهده)
بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک‌های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران (30918 مشاهده)
بررسی اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (30120 مشاهده)
برآورد ناپارامتریک و شبه‌پارامتریک تابع تولید صنعت خودرو با تاکید بر نهاده انرژی: معرفی روش اولی - پاکس (OP) در برآورد الگوی داده‌های ترکیبی (28522 مشاهده)
بررسی بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی (25424 مشاهده)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (22697 مشاهده)
شبیه سازی الگوی پولی برای وزن‌دهی رأی در تحلیل اقتصادی دموکراسی (21850 مشاهده)
تاثیرتوسعه بازار مالی در تاثیر گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان با استفاده از روش داده های تابلویی (21207 مشاهده)
بررسی تأثیر کانال قیمت دارایی‌ها در اثرگذاری سیاست پولی در ایران مطالعه موردی: شاخص قیمت مسکن. (21134 مشاهده)
ضرایب فزاینده داده-ستانده و رشد اقتصادی ایران (20708 مشاهده)
مدل سازی الگوی تأمین مالی مناسب برای بخش عمومی شهری در ایران (19589 مشاهده)
مدل سازی هوشمند اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید در اقتصاد ایران(کاربردی از شبکه های عصبی مصنوعی) (19088 مشاهده)
تأثیر فساد اداری بر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه‌ی MENA (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) (18326 مشاهده)
شبیه سازی یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای با رویکرد به سازی نظام بازنشستگی ایران (18123 مشاهده)
بررسی تأثیر مخارج دولت بر مصرف خصوصی با توجه به آثار جبرانی مخارج دولت؛ با کاربردی برای ایران (17536 مشاهده)
تحلیل پویای تقاضای نهاده انرژی در صنایع کارخانه ای ایران (17054 مشاهده)
بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری کشور (16752 مشاهده)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (16672 مشاهده)
تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن بخش نیروگاهی ایران، 1378-1386 (16339 مشاهده)
بررسی تأثیر هزینه ی آموزش بر سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (16165 مشاهده)
نقش کیفیت نهادی در رابطه نرخ واقعی ارز با قیمت نفت، مطالعه موردی: اقتصادهای نفتی (15684 مشاهده)
اندازه‌گیری هزینه‌های رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران: رویکرد ناکارایی تخصیصی و ناکارایی x (15559 مشاهده)
تحلیل بازار انرژی برق ایران در چارچوب رویکرد تعادل نگاشت عرضه(SFE):مطالعه موردی منطقه اصفهان (15297 مشاهده)
تحلیل و آزمون عدم تقارن در رفتار سیاستگذاری پولی بانک مرکزی (15012 مشاهده)
اقتصادسنجی ساختاری اوپک (14997 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (22534 دریافت)
بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH (10165 دریافت)
مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل انتقالی گارچ مارکف (9670 دریافت)
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران (8094 دریافت)
محاسبه قیمت سایه‌ای انرژی الکتریکی در بازار برق ایران (7147 دریافت)
بررسی اثرات تحریم بین المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران (6496 دریافت)
تلاطم و بازده بازار (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل) (6238 دریافت)
بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی (5721 دریافت)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (4654 دریافت)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (4579 دریافت)
اثرات نامتقارن نوسان های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران رویکرد غیرخطی مارکوف- سویچینگ (4543 دریافت)
تحلیل آشوب، تجزیۀ موجک و شبکۀ عصبی در پیش‌بینی شاخص بورس تهران (4333 دریافت)
ارزیابی جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر به‌جای سوخت‌های فسیلی در ایران: رهیافت کنترل بهینه (4257 دریافت)
تأثیر فساد اداری بر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه‌ی MENA (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) (4200 دریافت)
تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن بخش نیروگاهی ایران، 1378-1386 (4186 دریافت)
اثرات سیاست‌های زیست محیطی و اقتصادی بر رفتار حمل و نقل شهری با رویکرد قیاسی – استقرایی : مطالعه موردی شهر تهران (4119 دریافت)
بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری کشور (3957 دریافت)
بررسی تاثیر عامل‌های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی‌های المپیک (2012-1996) (3774 دریافت)
قاعده‌ی گسترش یافته تیلور: مطالعه موردی ایران 86-1357 (3770 دریافت)
رویکردی نوین در محاسبه سری زمانی سرمایه در ایران: روش الگوریتم بازگشتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (1338-1389) (3651 دریافت)
پیش‌بینی ورشکستگی مالی با استفاده از مدل لوجیت مرکب (3588 دریافت)
مدلسازی توابع رفاه اجتماعی (مطالعه موردی: توزیع یارانه انرژی) (3586 دریافت)
بررسی رابطۀ میان ساختار بازار و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران (3569 دریافت)
اثر مهاجرت بر رشد اقتصادی و همگرایی منطقه ای در ایران (3463 دریافت)
ارائه الگویی جهت محاسبه هزینه اجتماعی نهایی کوتاه مدت تولید برق در نیروگاه های حرارتی مطالعه موردی نیروگاه‌های شهید محمد منتظری و اسلام آباد اصفهان (3454 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
کلیه شماره های مجله ( 15610 بازدید)
ارسال on line مقاله ( 15314 بازدید)
هیئت تحریریه ( 12739 بازدید)
تماس با ما ( 11552 بازدید)
درباره نشریه ( 11526 بازدید)
مقالات آماده ویرایش ( 10715 بازدید)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 10093 بازدید)
اهداف نشریه ( 9342 بازدید)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 8899 بازدید)
اشتراک فصلنامه ( 8588 بازدید)
اطلاعات ثبت نام ( 8525 بازدید)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 6687 بازدید)
پیگیری مقالات ( 6672 بازدید)
نحوه ویرایش مقاله ( 6545 بازدید)
ارسال همزمان مقاله ( 6408 بازدید)
ضمیمه مقالات ( 6320 بازدید)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 6164 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 6159 بازدید)
تغییر پست الکترونیک ( 5921 بازدید)
نقد ونظر ( 3690 بازدید)
خوش آمدید ( 2212 بازدید)
راهنما برای داوران ( 2008 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 1515 بازدید)
پایگاه های نمایه‌کننده ( 969 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
پیگیری مقالات ( 478 ارسال)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 374 ارسال)
ارسال on line مقاله ( 349 ارسال)
اطلاعات ثبت نام ( 339 ارسال)
خوش آمدید ( 328 ارسال)
اهداف نشریه ( 313 ارسال)
درباره نشریه ( 312 ارسال)
هیئت تحریریه ( 306 ارسال)
نقد ونظر ( 301 ارسال)
تماس با ما ( 297 ارسال)
نحوه ویرایش مقاله ( 276 ارسال)
کلیه شماره های مجله ( 240 ارسال)
اشتراک فصلنامه ( 202 ارسال)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 138 ارسال)
مقالات آماده ویرایش ( 99 ارسال)
راهنما برای داوران ( 95 ارسال)
ضمیمه مقالات ( 85 ارسال)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 79 ارسال)
پایگاه های نمایه کننده ( 78 ارسال)
ارسال همزمان مقاله ( 73 ارسال)
تغییر پست الکترونیک ( 71 ارسال)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 58 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
پیگیری مقالات ( 1384 چاپ)
درباره نشریه ( 1184 چاپ)
هیئت تحریریه ( 1181 چاپ)
اهداف نشریه ( 1157 چاپ)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 1116 چاپ)
تماس با ما ( 1038 چاپ)
ارسال on line مقاله ( 1017 چاپ)
اطلاعات ثبت نام ( 956 چاپ)
نحوه ویرایش مقاله ( 925 چاپ)
نقد ونظر ( 925 چاپ)
خوش آمدید ( 882 چاپ)
ارسال همزمان مقاله ( 852 چاپ)
اشتراک فصلنامه ( 851 چاپ)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 850 چاپ)
کلیه شماره های مجله ( 795 چاپ)
ضمیمه مقالات ( 752 چاپ)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 700 چاپ)
مقالات آماده ویرایش ( 684 چاپ)
تغییر پست الکترونیک ( 681 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 680 چاپ)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 593 چاپ)
راهنما برای داوران ( 213 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 138 چاپ)
پایگاه های نمایه‌کننده ( 109 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb