ابزار تولید انواع XML از مقالات


Select one issue:

2021: Volume 11 - All issues

2021: Volume 11 - Number 43

2021: Volume 11 - Number 42

2020: Volume 11 - Number 41


2020: Volume 10 - All issues

2020: Volume 10 - Number 40

2020: Volume 10 - Number 39

2020: Volume 10 - Number 38

2019: Volume 10 - Number 37


2019: Volume 9 - All issues

2019: Volume 9 - Number 36

2019: Volume 9 - Number 35

2019: Volume 9 - Number 34

2018: Volume 9 - Number 33


2018: Volume 8 - All issues

2018: Volume 8 - Number 32

2018: Volume 8 - Number 31

2018: Volume 8 - Number 30

2017: Volume 8 - Number 29


2017: Volume 7 - All issues

2017: Volume 7 - Number 28

2017: Volume 7 - Number 27

2017: Volume 7 - Number 26

2016: Volume 7 - Number 25


2016: Volume 6 - All issues

2016: Volume 6 - Number 24

2016: Volume 6 - Number 23

2016: Volume 6 - Number 22

2015: Volume 6 - Number 21


2015: Volume 5 - All issues

2015: Volume 5 - Number 20

2015: Volume 5 - Number 19

2015: Volume 5 - Number 18

2014: Volume 5 - Number 17


2014: Volume 4 - All issues

2014: Volume 4 - Number 16

2014: Volume 4 - Number 15

2014: Volume 4 - Number 14

2013: Volume 4 - Number 13


2013: Volume 3 - All issues

2013: Volume 3 - Number 12

2013: Volume 3 - Number 11

2013: Volume 3 - Number 10

2012: Volume 3 - Number 9


2012: Volume 2 - All issues

2012: Volume 2 - Number 8

2012: Volume 2 - Number 7

2012: Volume 2 - Number 6

2011: Volume 2 - Number 5


2011: Volume 1 - All issues

2011: Volume 1 - Number 4

2011: Volume 1 - Number 3

2011: Volume 1 - Number 2

2010: Volume 1 - Number 1

Export BIBTEX data based on authors affiliations:
OR
OR
OR
OR


[ Back to index ]


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb