دوره 8، شماره 30 - ( 10-1396 )                   سال8 شماره 30 صفحات 145-109 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohammadi H, Mohammadi M, Tirgari-Seraji M. Investigating Factors Affecting on Per Capita GDP Growth in Different Groups of Countries with Emphasis on Governance Indicators. Journal of Economic Modeling Research 2017; 8 (30) :109-145
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1159-fa.html
محمدی حسین، محمدی مرتضی، تیرگری محمد. بررسی عوامل موثر بر رشد تولید سرانه در گروه‌های مختلف درآمدی در جهان با تاکید بر شاخص‌های حکمرانی. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 1396; 8 (30) :145-109

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1159-fa.html


1- دانشگاه فردوسی مشهد ، hoseinmohammadi@um.ac.ir
2- دانشگاه آزاد سبزوار
3- دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده:   (5637 مشاهده)
یکی از اهداف اصلی دولت‌ها در عرصه اقتصادی، تلاش در جهت افزایش نرخ رشد تولید سرانه و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است. حکمرانی خوب از جمله سیاست‌های پیشنهادی بانک جهانی است و در آن تاکید بر مشارکت همه بخش‌ها به منظور دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده‌های مربوط به کیفیت حکمرانی در 97 کشور جهان در دوره 2012-2000 با استفاده از روش داده‌های تابلویی به بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی و شاخص‌های آن روی نرخ رشد تولید سرانه پرداخته می‌شود. برای دستیابی به نتایج قابل مقایسه تمامی کشورها بر حسب درآمد سرانه در پنج گروه با درآمد اندک (گروه اول)، با درآمد کم‌تر از متوسط (گروه دوم)، با درآمد بالاتر از متوسط (گروه سوم)، با درآمد بالا و غیر عضو OECD (گروه چهارم) و با درآمد بالا و عضو OECD (گروه پنجم) تفکیک شده‌اند. در نهایت تمامی کشورها به عنوان گروه مجزا مورد بررسی قرار گرفته‌اند. سپس رگرسیون اقتصادسنجی برای هر گروه از کشورها به طور جداگانه برآورد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در دوره  مورد  بررسی و برای کشورهای مورد تحقیق شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی برای گروه‌های درآمدی متفاوت اثرات همسان و هم جهت ندارند. چنان‌چه شاخص اظهار نظر و پاسخ‌گویی فقط در سه گروه از کشورها (گروه‌های سوم، چهارم و پنجم) اثر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص ثبات سیاسی فقط در گروه سوم تاثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی داشته و در سایر گروه‌ها این چنین نیست. شاخص کارآمدی دولت فقط در گروه‌های سوم، چهارم و پنجم تاثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی دارد. در گروه اول فقط شاخص کیفیت مقررات تاثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد. این تفاوت در طرز تاثیر شاخص‌ها دلالت بر تفاوت در سیاست‌های نظارتی به منظور تاثیر گذاری بر نرخ رشد تولید سرانه در گروه‌های مختلف کشورها دارد.
متن کامل [PDF 484 kb]   (2761 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: رشد و توسعه و سیاست های کلان
دریافت: 1395/9/11 | پذیرش: 1396/9/29 | انتشار: 1396/12/15

فهرست منابع
1.  Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J.A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. American economic review, 91(5), 1369-1410. [DOI:10.1257/aer.91.5.1369]
2.  Aghion, P., & Durlauf, S. (2005). Handbook of Economic Growth. NORTH-HOLLAND. [DOI:10.1016/S1574-0684(05)01107-X]
3.  Barro, J.R (1991). Economic Growth in a Cross-Section of Countries. Quarterly Journal of Economics, 106, 407-443. [DOI:10.2307/2937943]
4.  Barro, J. R. (1997). Determinants of Economic Growth. Cambridge, MA: MIT Press.
5.  Barro, J. R., & Sala-i-Martin, X. (1995). Economic Growth. New York: McGraw-Hill.
6.  Bloom, E., David, D., Jeffrey, S., Paul, C., & Udry, C. (1998). Geography, Demography, and Economic Growth in Africa. Brookings Papers on Economic Activity, 2, 207-295. [DOI:10.2307/2534695]
7.  Bose, N., Haque, M.E., & Osborn, D.R. (2003). Public expenditure and growth in developing countries: Education is the key. Center for Growth and Business Cycle Research Discusion Paper Series, 30.
8.  Butkiewicz, J.L., & Yanikkaya, H. (2006). Institutional quality and economic growth: Maintenance of the rule of law or democratic institutions, or both? Economic Modelling, 23(4), 648-661. [DOI:10.1016/j.econmod.2006.03.004]
9.  Campos, F., & Nugent, J. (1999). Development performance and Institutions of Governance: Evidence from East Asia and Latin America. World Development 27(3), 439-452. [DOI:10.1016/S0305-750X(98)00149-1]
10.  Chong, A., & Cesar, C. (2000). Causality and Feedback between Institutional Measures and Economic Growth. Economics and Politics, 12, 1. [DOI:10.1111/1468-0343.00069]
11.  D'Agostino, G., Dunne, J.P., & Pieroni, L. (2016). Government spending, corruption and economic growth. World Development, 84, 190-205. [DOI:10.1016/j.worlddev.2016.03.011]
12.  Dethier, J.J. (1999). Governance and Economic Performance: A Survey. Discussion Papers on Development Policy. ZEF Discussion Papers on Development Policy, 5, Bonn. [DOI:10.2139/ssrn.3318551]
13.  Devarajan, S., Vinaya, S., & Heng-fu, Z. (1996). The Composition of Public Expenditures and Economic Growth. Journal of Monetary Economics, 37(2), 313-344. [DOI:10.1016/S0304-3932(96)90039-2]
15.  Dzhumashev, R. (2014). Corruption and growth: The role of governance, public spending and economic development. Economic Modelling, 37, 202-215. [DOI:10.1016/j.econmod.2013.11.007]
16.  Eisa Zadeh, S., and Ahmadzadeh, A. (2009). Investigating the Institutional Influence on Economic Growth with Emphasis on Governance Institutions (Case Study of the Intercountry for the period 2005-1996). Iranian Journal of Economic Research Quarterly, 13 (40), 1-28.
17.  Faust, J. (2008). Are more democratic donor countries more development oriented? Domestic institutions and external development promotion in OECD countries. World Development, 36(3), 383-398. [DOI:10.1016/j.worlddev.2007.03.006]
18.  Jafari Samimi, A., and Azarmand, H. (2005). Investigating the Relationship Between Economic Freedom and Macroeconomic Performance in the World Countries(1980-2001). Quarterly journal of commercial research, 37, 41-61.
19.  Isham, J., Kaufmann, D., & Pritchett, L.H. (1997). Civil liberties, democracy, and the performance of government projects. The World Bank Economic Review, 11(2), 219-242. [DOI:10.1093/wber/11.2.219]
20.  Gholipour, R. (2004). Good governance and feasibility in Iran. Tehran: Institute for Management and Planning Education and Research.
21.  Gyimah-Brempong, K. (2002). Corruption, economic growth and income inequality in Africa. Economics of Governance, 3(3), 183-209. [DOI:10.1007/s101010200045]
22.  Hall, R.E., & Charles, I.J. (1999). Why do Some Countries Produce so Much More Output per Worker Than Others?. Quarterly Journal of Economics 114, 1: 83-116. [DOI:10.3386/w6564]
23.  Haggard, S., & Tiede, L. (2011). The rule of law and economic growth: where are we?. World Development, 39(5), 673-685. [DOI:10.1016/j.worlddev.2010.10.007]
24.  Huynh, K.P., & Jacho-chavez, D.T. (2009). Growth and governance: A nonparametric analysis. Journal of Comparative Economics, 37(1), 121-143. [DOI:10.1016/j.jce.2008.08.003]
25.  Kaufmann, D. & Kraay, A. (2002). Governance Indicators, Aid Allocation, and the Millennium Challenge Account. World Bank,Washington, D.C.
26.  Keefer, P. (2004). A Review of the Political Economy of Governance: From Property Rights to voice. World Bank Policy Research Working Paper, 3315, World Bank, Washington, D.C. [DOI:10.1596/1813-9450-3315]
27.  Knack, S., & Keefer, P. (1995). Institutions and economic performance: cross country tests using alternative institutional measures. Economics & Politics, 7(3), 207-227. [DOI:10.1111/j.1468-0343.1995.tb00111.x]
28.  Knack, S. (2000). Aid Dependence and the Quality of Governance: A Cross-country Empirical Study. Policy Research Working Paper, 2396, World Bank, Washington, D.C. [DOI:10.1596/1813-9450-2396]
29.  Leftwich, A. (2000) Translation by Ahmad Alighillian and Afshin Khakbaz. Democracy and Development. Tehran: New Design Publications.
30.  La Porta, R., Lopez-de-silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (1999). The quality of government. The Journal of Law, Economics, and Organization, 15(1), 222-279. [DOI:10.1093/jleo/15.1.222]
31.  Mankiw, N.G., Romer, D., & Weil, D.N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. The quarterly journal of economics, 107(2), 407-437. [DOI:10.2307/2118477]
32.  Martinez-Vazquez, J., & McNab, R.M. (2006). Fiscal decentralization, macrostability and growth. Hacienda Publica Espanola/Revista de Economia Publica, 179(4/2006), 25-49.
33.  Mauro, P. (1998). Corruption and the composition of government expenditure. Journal of Public economics, 69(2), 263-279. [DOI:10.1016/S0047-2727(98)00025-5]
34.  Meidari, A., and Kheir Khahan, J. (2004). Good governance. Tehran: Research Center of the Islamic Consultative Assembly.
35.  Mohammadi, H. and Mahmoudi, M. (2017). Investigating the Interaction of Interest Rates with Selected Macroeconomic Variables in Islamic and Non-Islamic Countries, Quarterly Journal of Economic Modeling Research, 7(28): 103-138.
36.  Nawaz, S. (2015). Growth effects of institutions: A disaggregated analysis. Economic Modeling, 45, 118-126. [DOI:10.1016/j.econmod.2014.11.017]
37.  North, D.C. (1990). A transaction cost theory of politics. Journal of theoretical politics, 2(4), 355-367. [DOI:10.1177/0951692890002004001]
38.  Panizza, U. (1999). On the determinants of fiscal centralization: Theory and evidence. Journal of public economics, 74(1), 97-139. [DOI:10.1016/S0047-2727(99)00020-1]
39.  Romer D. (2011). Advanced macroeconomics. Fourth edition, Mc-graw hill pub.
40.  Radu, M. (2015). Political stability-a condition for sustainable growth in Romania? Procedia Economics and Finance, 30, 751-757. [DOI:10.1016/S2212-5671(15)01324-6]
41.  Sala-i-Martin, X. (1997). I just run four million regressions (No, w6252). National Bureau of Economic Research. [DOI:10.3386/w6252]
42.  Sala-i-Martin, X., Doppelhofer, G., & Miller, R.I. (2004). Determinants of long-run growth: A Bayesian averaging of classical estimates (BACE) approach. The American Economic Review, 94(4), 813-835. [DOI:10.1257/0002828042002570]
43.  Shakeri M., Jafari Samimi, A., and Karimi Moghari, Z. (2014). Relationship between institutional variables and economic growth: Introducing a new institutional index for the Middle East and North Africa. Quarterly Journal of Research on Economic Growth and Development, 21, 93-106.
44.  Sylwester, K. (2000). Income inequality, education expenditures and growth. Journal of Development Economics, 63(2), 379-398. [DOI:10.1016/S0304-3878(00)00113-9]
45.  Wang, C. (2013). Can institution explain cross country differences in innovative activity?. Journal of Macroeconomics, 37, 128-145. [DOI:10.1016/j.jmacro.2013.05.009]
46.  Tanzi, V., & Davood, H. (1998). Corruption, public investment, and growth. In The Welfare State, Public Investment, and Growth (pp. 41-60). Springer, Tokyo. [DOI:10.1007/978-4-431-67939-4_4]
47.  Zaman, K. (2015). Quality guideline for good governance in higher education across the globe. Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences, 1(1), 1-7. [DOI:10.1016/j.psrb.2016.01.001]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb