دوره 8، شماره 29 - ( 7-1396 )                   سال8 شماره 29 صفحات 200-169 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Fallahi F, Ranjpour R, Shokri T. Stochastic and Beta Convergence in Per Capita Energy Use among OPEC Member Countries. jemr 2017; 8 (29) :169-200
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1185-fa.html
فلاحی فیروز، رنج پور رضا، شکری توحید. بررسی وجود همگرایی تصادفی و بتا در مصرف سرانه‌ی انرژی کشورهای عضو اوپک. تحقیقات مدلسازی اقتصادی 1396; 8 (29) :200-169

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1185-fa.html


1- دانشگاه تبریز ، ffallahi@tabrizu.ac.ir
2- دانشگاه تبریز
چکیده:   (3834 مشاهده)

در این مطالعه به بررسی وجود همگرایی تصادفی و همگرایی بتا در مصرف سرانه انرژی کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2011–1971 پرداخته می شود. بدین منظور برای آزمون وجود یا عدم وجود همگرایی تصادفی از آزمون ریشه واحد ارائه شده توسط لی و استرازیسیچ(2003) و همچنین جهت آزمون همگرایی بتا از مدل ارائه شده توسط پرون و یابو(2009) استفاده می شود. نتایج حاصل از روش پرون و یابو نسبت به وجود یا عدم وجود ریشه واحد حساس نبوده و به این دلیل نتایج حاصله قابل استنادتر از نتایج سایر روش ها می باشد. نتایج آزمون ها بطور کلی نشان می دهد که در بین مصرف سرانه انرژی تک تک کشورها، همگرایی تصادفی وجود دارد. بر اساس نتایج روش پرون و یابو، می توان اذعان داشت که همگرایی بتا برای مصرف سرانه ی انرژی کشورهای آنگولا، اکوادور، ایران، نیجریه، قطر و ونزوئلا در رژیم اول (دوره قبل از شکست ساختاری) و برای کشورهای الجزایر، آنگولا، عربستان، اکوادور، امارات، ایران، عراق، لیبی و قطر در رژیم دوم (دوره ی بعد از شکست ساختاری) برقرار است گرچه برای کشورهای نیجریه و ونزوئلا نتایج حاکی از واگرایی مصرف سرانه انرژی می باشد.  تاریخ شکست های ساختاری برآورد شده از این روش ها به شکل خوشه ای در سال های 1977-1974، 1984-1979، 1994-1989 و 1998-1996 متمرکز شده اند که دلیل آن، وقوع شوک های بزرگ انرژی یا اقتصادی در این سال ها می باشد.

متن کامل [PDF 4485 kb]   (1071 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: انرژی، منابع و محیط زیست
دریافت: 1395/3/14 | پذیرش: 1396/8/16 | انتشار: 1396/9/25

فهرست منابع
1. Abrishami, Hamid., Alamolhoda, Neda., Amiri, Meysam. (2008). Investigating the convergence of energy efficiency in Islamic countries during the course of spatial econometrics. Quarterly Energy Economics Review. 15: 7-34.
2.  Andrews, D.K., Ploberger, W., (1994). Optimal Tests When a Nuisance Parameter Is Present Only Under the Alternative. Econometrica. 62, 1383- 1414. [DOI:10.2307/2951753]
3.  Barro, R.J., Sala-i-Martin, X., (1991). Convergence across States and Regions. Brookings Paper on Economic Activity. The Brookings Institution, pp. 107-182. [DOI:10.2307/2534639]
4.  Baumol, W. J., (1986). "Productivity Growth, Convergence and Welfare: What the Long
5.  Run Data Show?" American Economic Review, Vol. 16, No. 10, PP. 72-85.
6.  Behboodi, Davood., Fallahi, Firouz., Sheybani, Amineh. (2013). Energy efficiency convergence in selected OECD member countries with spatial econometric approach; Quarterly Journal of Applied Economic Studies in Iran. 60: 113-140.
7.  Bernard, A. B., Durlauf, S. N. (1995). Convergence in International Output; Journal of Applied Econometrics, v.10, pp. 97-108. [DOI:10.1002/jae.3950100202]
8.  Carrion-i-Silvestre, J.L., Del Barrio-Castro, T., Lopez-Bazo, E., (2002). Breaking the Panels: An Application to GDP per Capita. The Econometrics Journal. 8, 159-175. [DOI:10.1111/j.1368-423X.2005.00158.x]
9.  Carlino, C. A. Mills, L. O. (1993). Are US Regional Incomes Convergence?; Journal of Monetary Economics, v.32, pp. 335-346. [DOI:10.1016/0304-3932(93)90009-5]
10.  Chen, P.F., Lee, C.C., (2007). Is Energy Consumption per Capita Broken Stationary? New Evidence from Regional Based Panels. Energy Policy 35, 3526-3540 [DOI:10.1016/j.enpol.2006.12.027]
11.  Dickey D.A., Fuller W.A., (1979). Distributions of the Estimator for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of American Statistical Association. 74, 427-431. [DOI:10.1080/01621459.1979.10482531]
13.  Fallahi, F .and Rodriguez, G., (2015) Structural Breaks and Labor Market Disparities in the Canadian Provinces .Journal of Economic Studies 42, 322-342. [DOI:10.1108/JES-04-2013-0057]
14.  Fallahi, Firouz., Salmani, Behzad., Kiyani, Simin. Beta Type Convergence Survey between Iran and Selected Islamic Countries. Iranian Economic Research Quarterly. 4: 171-194.
15.  Fallahi, F and Voia M.C (2015), Convergence and persistence in per capita energy use among OECD
16. ♣ Countries: Revisited using confidence intervals, Energy Economics 52, 246-253.
17.  Fallahi, F, Karimi, M, Voia, MC (2016) Persistence in world energy consumption: Evidence from subsampling confidence intervals, Energy Economics 57, 175-183. [DOI:10.1016/j.eneco.2016.04.021]
18.  Fallahi, Firouz (2017), Stochastic convergence in per capita energy use in world. Energy Economics 65, 228-239. [DOI:10.1016/j.eneco.2017.04.029]
19.  Foroughipour, Elham. (2007). Sigma and Beta convergence between OPEC member countries. Quarterly Journal of Business Research. 39: 135-156.
20.  Hao, Y., Wang, Sh., Zhang, Z. (2015). Examine the Convergence in Per Capita Energy Consumption in China with Breakpoints, the 7th International Conference on Applied Energy, 2617 - 2625 [DOI:10.1016/j.egypro.2015.07.341]
21.  Heshmatzadeh, Mohammadbagher . (2012). Fifty years of OPEC and politics. Strategic Quarterly. 3:57-80.
22.  Herrerias, M. J., Liu, G. (2013) Electricity Intensity across Chinese Provinces: New Evidence on Convergence and Threshold Effects, Energy Economics, Vol. 36, PP. 268-276. [DOI:10.1016/j.eneco.2012.08.026]
23.  Jewell, T,. Lee, J,. Tieslau, M,. Strazisich, M.C,. (2003). Stationary of Health Expenditure and GDP: evidence from panel unit root tests with heterogeneously structural breaks. Journal of Health Economics. 22. 313-323. [DOI:10.1016/S0167-6296(02)00122-4]
24.  Kula, F., Aslan, A., Ozturk, I., (2012). Is per Capita Electricity Consumption Stationary? Time Series Evidence from OECD Countries.Renewable and Sustainable Energy Reviews. 16, 501-503. [DOI:10.1016/j.rser.2011.08.015]
25.  Lean, H.H., Smyth, R., (2009). Long Memory in U.S. Disaggregated Petroleum Consumption: Evidence from Univariate and Multivariate LM Tests for Fractional Integration. Journal of Energy Policy. 3205-3212. [DOI:10.1016/j.enpol.2009.04.017]
26.  Lee, C. C. Chang, C. P. (2009). Stochastic Convergence of per Capita Carbon Dioxide Emission and Multiple Structural Breaks in OECD Countries; Economic Modelling. 26, 1375-1381. [DOI:10.1016/j.econmod.2009.07.003]
27.  Lee, J., Strazicich, M., (2001). Break Point Estimation and Spurious Rejections with Endogenous Unit Root Tests. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 63, 535-558. [DOI:10.1111/1468-0084.00234]
28.  Lee, J., Strazicich, M.C., (2003). Minimum Lagrange Multiplier Unit root test with Two Structural Breaks. The Review of Economics and Statistics. 85, 1085-1089. [DOI:10.1162/003465303772815961]
29.  Lee, J., Strazicich, M.C., (2003). Minimum LM Unit Root Test with One Structural Break. The Review of Economics and Statistics. 47, 177-183.
30.  Liddle, B. (2010), "Revisiting World Energy Intensity Convergence for Regional Differences", Applied Energy, Vol. 87, PP. 3218-3225. [DOI:10.1016/j.apenergy.2010.03.030]
31.  Lumsdaine, R., Papell D. (1997), Multiple Trend Breaks and the Unit Root Hypothesis, Review of Economics and Statistics, 79. 212-218. [DOI:10.1162/003465397556791]
32.  Meng. M., Payne. J . E., Lee. J., (2012). Convergence in per capita energy use among OECD countries. Energy Economics. 36, 536-545. [DOI:10.1016/j.eneco.2012.11.002]
33.  Mohammadi, H., Ram, R., (2012). Cross-Country Convergence in Energy and Electricity Consumption, Energy Economics. 34, 1882-1887. [DOI:10.1016/j.eneco.2012.08.001]
34.  OPEC (2014), Opec Annual Report: http:/www.opec.org/
35.  Ozturk, I., Aslan, A., (2011). Are Fluctuations in Energy Consumption per Capita Transitory? Evidence from Turkey. Energy Exploration and Exploitation. 29, 161-167. [DOI:10.1260/0144-5987.29.2.161]
36.  Perron, P. (1989), The Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis, Journal of Econometrica 115. 1-27. [DOI:10.2307/1913712]
37. ♣ Perron, P., (2006). Dealing with Structural Breaks. In: Mills, T.C., Patterson, K. (Eds.), New Palgrave Handbook of Econometrics, vol. 1., pp. 278-352.
38.  Perron. Y., Yabu. T. (2009a). Testing for Shifts in Trend with an Integrated or Stationary Noise Component. Journal of Business and Economic Statistics.27, 369-396. [DOI:10.1198/jbes.2009.07268]
39.  Perron. Y., Yabu. T. (2009b). Estimating Deterministic Trends with an Integrated or Stationary Noise Components. Journal of Econometrics. 151, 56-69. [DOI:10.1016/j.jeconom.2009.03.011]
40.  Phillips, P., Perron, P., (1998). Testing for a Unit Root Time Series Regression. Journal of Biometrica. 75 (2), 335-346. [DOI:10.1093/biomet/75.2.335]
41.  Ranjbar, Omid., Elmi, Zahra. (2008). Interpretation of time series model and inequality indicators of convergence formation in D-8 countries. Quarterly journal of Iranian economic research. 35: 51-78.
42.  Schmidt, P., Phillips, P., (1992). LM Tests for a Unit Root in the Presence of Deterministic Trends. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 54, 257-287. [DOI:10.1111/j.1468-0084.1992.tb00002.x]
43.  Shahbazi, Kiyoomarth., Hamidi-Razi, Davood. (2014). Energy intensity convergence between OPEC member countries (a bilateral approach). Quarterly Journal of Economic Research and Policy. 71: 173-198.
44.  Solow, R., (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economic. 70, 65-94. [DOI:10.2307/1884513]
45.  World Bank (2014), World Development Indicators, online 2014: http:/www.worldbank.org/
46.  Zivot, E. Andrews (1992), Further Evidence of the Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root test Hypothesis, Journal of Business and Economic Statistics 10, 251-270. [DOI:10.1080/07350015.1992.10509904]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb