دوره 11، شماره 42 - ( 10-1399 )                   سال11 شماره 42 صفحات 49-7 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Noferesty M, Yazdany M, Mohebbinia F. Evaluating the Exchange Rate Pass-through in Production Chains in Iranian Economy (Application of Input-Output Analysis). jemr 2020; 11 (42) :7-49
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-2082-fa.html
نوفرستی محمد، یزدانی مهدی، محبی نیا فهیمه. ارزیابی میزان عبور نرخ ارز بر زنجیره‌های تولیدی در اقتصاد ایران (با استفاده از تحلیل داده-ستانده). تحقیقات مدلسازی اقتصادی. 1399; 11 (42) :7-49

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-2082-fa.html


1- دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
2- دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی ، famohebb@yahoo.com
چکیده:   (3559 مشاهده)
اقتصاد ایران طی دهه اخیر تجربه عمده و پرسرعتی از تغییرات ارزی را پشت سرنهاده است. یکی از مهمترین سؤالات پیش رو در خلال تغییرات ارزی دهه اخیر، پاسخ به این مهم است که کاهش عظیم ارزش ریال، چه میزان افزایش قیمت‌های داخلی را در پی داشته و ابعاد اثرگذاری‌های مزبور چه میزان بر ابعاد مختلف اقتصاد داخلی اثرگذار است. سنجش گستره تغییرات قیمتی در پاسخ به تغییرات ارزی را در پدیده عبور ارزی می‌توان یافت. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات تورمی عبور ارز بر سطوح قیمت‌های وارداتی و تولیدکننده در مراحل مختلف تولید و به تفکیک بخش‌های تولیدی اقتصاد و نیز تعیین عوامل مؤثر دردرجه عبور ارز با توسل به متغیرهای سمت  عرضه در اقتصاد ایران است. مطالعه حاضر، رهیافت نوینی جهت سنجش عبور نرخ ارز بر زنجیره‌های تولیدی را با توسل به ترکیب ابزار اقتصاد سنجی و جدول داده-ستانده در تعبیه و جداسازی تخمین ضرایب عبور نرخ ارز طی دو مرحله بر قیمت‌های واردات و تولید کننده، تحلیل بخشی به تفکیک 44 صنعت با  بکارگیری ابزار بخشی جدول داده-ستانده و ملحوظ نمودن متغیرهای مبتنی بر اطلاعات مختص هر بخش اقتصادی نظیر؛ واردات بخش، صادرات بخش، تولید هر بخش، پیوندهای بخشی در تخمین عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران فراهم می‌سازد. اقدامات مزبور بر مبنای انجام 3 نوع تحلیل سری زمانی، تحلیل داده-ستانده  و تحلیل داده‌های ترکیبی از سال 1365 تا 1396 صورت پذیرفته است. یافته‌های تحقیق در مرحله 1، حاکی از وابستگی بالای بسیاری از بخش‌های صنعتی اقتصادی ایران به واردات و کشش‌پذیری اندک واردات نسبت به نرخ ارز و عدم جایگزینی از سوی تولیدات داخلی است. در مرحله دوم  ضرایب عبور نرخ ارز بر تولیدکننده نیز تقریبا در کلیه بخش‌های اقتصادی مثبت و معنادار بوده و این واقعیت بر تأثیرپذیری شاخص قیمت تولیدکننده بخشی در اقتصاد ایران از تغییرات نرخ برابری ارز (از معبر واردات) صحّه می‌گذارد. همچنین؛ عبور نرخ ارز بر قیمت‌های تولیدکننده بین سال‌های مورد بررسی در بخش‌های مختلف متفاوت بوده و در برخی بخش‌های اقتصادی این تغییرات به مرور زمان افزایش داشته است که دلالت بر  تشدید وابستگی و اثرپذیری روزافزون عبور قیمت واردات بر قیمت‌های تولیدکننده طی زمان دارد که خود محل تأمل بازنگری در سیاست‌های اتخاذی است. همچنین نتایج در مرحله 3، حاکی از اثرگذاری  منفی و معنادار ضرایب سهم صادرات بخشی و لگاریتم طبیعی تولید داخلی زیربخشی دارد و اثرگذاری مثبت و معنادار ضرایب سهم نهاده‌های واردات واسطه‌ای و پیوندهای پسین بین بخشی دارد، لکن سهم واردات واسطه‌ای در میان سایر متغیرهای مورد بررسی بالاترین اثرگذاری را بر عبور نرخ ارز بخش‌های اقتصادی دارد.
متن کامل [PDF 3061 kb]   (1135 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: پولی و مالی
دریافت: 1399/6/20 | پذیرش: 1399/12/3 | انتشار: 1400/1/31

فهرست منابع
1. Abtahi. Y. (2017). Analyzing rates of exchange and inflation dynamics in the Iranian economy, the Economic Policy Research Journal, 9 (18).(In persian) [DOI:10.29252/jep.9.18.21]
2. Alvarez, R., Jaramillo, P. and Selaive, J. (2012), Is the Exchange Rate Pass Through in to Import Prices Declining? Evidence from Chile, Journal Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 48, I(1), pp. 100-116. [DOI:10.2753/REE1540-496X480106]
3. Anaya, Jose Antonio Gonzalez. (2000), Exchange Rate Pass-Through and partial Dollarization: Is There a Link? CREDPR Working Paper, 81.
4. Aziznejad,. S. and Komeyjani,. A. (2018). Rate changes and its effect on the fluctuation of macroeconomic variables in Iran, the Quarterly Journal of Economic Research (Growth and Sustainable Development), 17(1), 143. (In Persian)
5. Aydoğuş, O., Çağaçan, D., Tunalı Çalışkan, E. and Gürel Günal, G.,(2018)., An input-output model of exchange-rate pass-through, Journal Economic Systems Research ,Vol. 30, Issue 3, pp. 323-336. [DOI:10.1080/09535314.2017.1374243]
6. Bailey, M.J., Trivas, G.S. and Ulan, M. (1987), the Impact of Exchange Rate Volatility on Export Growth: Some Theoretical Considerations and the Empirical Results, Journal of Policy Modeling, 9(1), pp. 225-244. [DOI:10.1016/0161-8938(87)90010-X]
7. Barghaei. M. and Mohamady. T.(2019). The rate of exchange rates on the import price index depends on the economy and the effect of change in the deviation of the impulses: the stochastic dynamic general equilibrium pattern approach, the Quarterly Review of Growth and Economic Development, 8 (31), 60 - 45.(In Persian)
8. Bonadio, B., Fischer, A.M. and Sauré, PH., (2018). the speed of exchange rate pass-through, SNB Working Papers, Vol. 5.
9. Brun-Aguerre, R., Fuertes, A.M. and Phylaktis, K. (2012). Exchange Rate Pass Through in to Import Prices Revisited: What drives it? , Journal of International Money Finance, Vol. 31, I(4), 818-844. [DOI:10.1016/j.jimonfin.2012.01.009]
10. Campa, Jose Manuel and Goldberg, Linda S. (2002), Exchange Rate Pass Through Into Import Prices, IESE Working Paper, No. 475. October, 1-29. [DOI:10.3386/w8934]
11. Campa, J.M. and Mingnez, J.M.G. (2006); Differences in Exchange Rate Pass-Through in The Euro Area. European Economic Review, 50(1), pp. 121-145. [DOI:10.1016/j.euroecorev.2004.12.002]
12. Chen, N. and Juvenal, L. (2014); Quality, trade, and exchange rate pass-through (No.14-42). International Monetary Fund. [DOI:10.5089/9781475526394.001]
13. Choudhri, E.U. and Hakura, D.S. (2006), Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices: Does The Inflation Environment Matter? Journal of International Money the Finance. 25, 2006, 4, 614-639. [DOI:10.1016/j.jimonfin.2005.11.009]
14. Clark, T. (1995), Do Producer Prices Lead Consumer Prices? Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, Third Quarter: 25-39.
15. Commission of European Communities, International Monetary Fund, Organization for Economic Co-Operation And Development, United Nations, World Bank (2008), System of National Accounts-2008.
16. Devereux, M.B. and Engel, C. (2002); Exchange Rate Pass-through, Exchange Rate Volatility, and Exchange Rate Disconnect. Journal of Monetary Economics, 49(5), 913-940. [DOI:10.1016/S0304-3932(02)00130-7]
17. Doz, C., D. Giannone and L. Reichlin., (2011). A Two-step Estimator for Large Approximate Dynamic Factor Models Based on Kalman Filtering, Journal of Econometrics, 164, 188-205. [DOI:10.1016/j.jeconom.2011.02.012]
18. Ebrahimi, S., and Madanizadeh, A. (2017). Exchange Rate Changes and Factors Affecting It in Iran, Iranian Journal of Applied Economic Studies, 5 (18), 147-170.(In Persian)
19. Ebrahimi, S., Bayat, S., and Ghaderi, A. (2019). The Impact of Exchange Rate Fluctuations on Production and Pricing in the Industrial Sector of the Country: Application of Micro Data on Price and Industrial Production, Monetary and Banking Research Institute, Central Bank of the Islamic Republic of Iran, MBRI -PP-97002.(In persian)
20. Eickmeier, S., W. Lemke and M. Marcellino., (2011). The Changing International Transmission of Financial Shocks: Evidence from a Classical Time-varying FAVAR, Deutsche Bundes bank, discussion Paper Series 1: Economic Studies, No 05.
21. Eisazade,. R.Y. (2016). Exchange Rate: Case Study of the Iranian Economy, Quarterly Review of Strategic Policy, 3 (10), 106.(In Persian)
22. Eyler, R. (2007), Economic Sanctions International Policy and Political Economy at Work, Palgrave Macmilan.
23. Fang, W.S. and Thompson, H. (2004), Exchange Rates Risk and Export Revenue in Taiwan, Pacific Economic Review, 9(1), 117-129. [DOI:10.1111/j.1468-0106.2004.00216.x]
24. Frankel, J.; Parsley, D. and Wei, S.J. (2012); slow Pass-Through around the world: a new Import for developing Countries? Open Economies Review, 23(2), 213-251. [DOI:10.1007/s11079-011-9210-8]
25. Ghosh, A., (2017)., Exchange rate pass through, macro fundamentals and regime choice in Latin America, Journal of Macroeconomics, 35, 163-171. [DOI:10.1016/j.jmacro.2012.09.001]
26. Ha, J., Stocker, M. and Yilmazkudy, H.(2019), Inflation and Exchange Rate Pass Through, World Bank Group, Policy Research Working Paper, March 2019, No. 8780. [DOI:10.1596/1813-9450-8780]
27. Hoang, H.L. and Kiyotaka, S., (2016), Exchange Rate Pass-through in Production Chains: Application of input-output analysis, The Research Institute of Economy, Trade and Industry, RIETI Discussion Paper Series 16-E-034.
28. Hooper, P. and Man, L.C. (1989), Exchange rate pass-Through in the 1980s: the case of U.S. Imports of Manufactures, Brookings Papers on Economic Activity, 20 (1), 297-337. [DOI:10.2307/2534500]
29. Hosseini, N. and Haghighat,. J. (2019).The degree of Exchange Rate Pass Through on Import Index Price of Iran: Mild transition regression approach, Economic Research, 53 (2), 321-303.(In Persian)
30. Hufner, F.P. and Schroder, M. (2002), Exchange Rate Pass-Through to Consumer Prices: A European Perspective, Discussion Paper no. 02-20Zew Working Paper. [DOI:10.2139/ssrn.304939]
31. Islamic Consultative Assembly Research Center. (2015). Statistical bases of updating the Input-output table for the year 1390, Deputy of Economic Research, Office of Economic Studies, November, No. 13989. (In Persian)
32. Islamic Consultative Assembly Research Center. (2013). Statistical bases for updating the Input-output table for 2006, Deputy of Economic Research, Office of Economic Studies, July, No. 12453. (In Persian)
33. Jahangard, E., and Hosseini, N.S. (2013). Identify key sectors of the Iranian economy based on Stochastic Data-Output Analysis (SIO). Economic Modeling Research Quarterly, 3 (11), 23-47.(In Persian)
34. Jašová, M., Moessner, R. and Takáts, R. (2016), Exchange rate pass-Through: What has changed since the crisis?, Monetary and Economic Department, BIS Working Papers, No 583.
35. Khoshbakht,. A. and Akhbari,. M. (2008). Investigating the Impact of Exchange Rate Changes on Inflation of Consumer Price Indices and Imports in Iran, Economic Research Journal, 7 (4), 82-51.(In Persian)
36. Koop, G., D. Korobilis. (2010). Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macro-economics. Foundations and Trends in Econometrics, Vol.3, pp. 267-358. [DOI:10.1561/0800000013]
37. Kurtovic, S., Sehic-Krslak, S., Halili, B., and Maxhani, N. (2018), Exchange Rate Pass Through in to Import Prices of Croatia. Nase Gospodarstvo/ our Economy, 64(4), 60-73. [DOI:10.2478/ngoe-2018-0023]
38. Lin, P.C. and Wu, C.S. (2012), "Exchange Rate Pass-Through in Deflation": The Case of Taiwan, International Review of Economics and Finance, 22(1): 101-111. [DOI:10.1016/j.iref.2011.10.010]
39. Mehrabi BoshrAbadi., .H., Jalayi,. M,. and Kushesh,. M.S. (2012). The study of the rate of exchange of exchange on the prices of imported and exported goods in Iran, the Economy of Economic Sciences, 6 (12).(In Persian)
40. McCarthy, J., (2007), Pass Through of Exchange Rates and Import Prices to Domestic Inflation in some Industrialized Economies, Eastern Economic Journal, 53(4): 511-537. [DOI:10.1057/eej.2007.38]
41. Mirnazami. S.R., Rajabi, S., and , Farimani., F.M. (2020). Analysis of Inflationary Effects of Electricity Price Increase in Different Consumption Tariffs on Economic Activities and Households Using Data-Output Method. Journal of Economic Modeling Research, 11 (41), 91-144.(In Persian).
42. Miller, Ronald E. and Blair, Peter D. (2009), Input-Output Analysis (Foundations and Extensions), Cambridge University Press, Second Edition, New York. [DOI:10.1017/CBO9780511626982]
43. Mohebinia,. F. and Aghayan,. B. (2016). Assessment of key sectors in the Iranian economy, series of articles of the Fourth Conference of Economic and Social Planning, Allame University, Economic Sciences Research Academy.(In Persian).
44. Mohebinia,. F. (2020). Evaluation of exchange rate passage on production chains in Iranian economy, Master Thesis, Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University.(In Persian)
45. Morovat,. H., Shahhosseiny,. S., and Faridzad,. A. (2018). Review of the effects of exchange rates on the production of different sectors of the Iranian economy, the Quarterly Review of Parliament and Strategy, 24 (91). (In Persian)
46. Musavi,. M.R. and Sobhanipur,. M. (2009). The study of the rate of exchange in the Iranian economy, the economic bulletin, 10, 149 - 149. (In Persian)
47. Noferesti, M. (2000). The Root of Unity and Integration in Econometrics, Rasa Institute Publications, Tehran. (In Persian)
48. William Power, W. and Riker, D.(2013), Exchange Rate Pass-through in Global Value Chains: The Effects of Upstream Suppliers, U.S. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION, OFFICE OF ECONOMICS WORKING PAPER, No. 2013-02B, Washington, DC 20436 USA.
49. Ragooobur, T.V. and Chicooree, A. (2012), Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices: Evidence From Mauritius, Journal of Economics Research, 18, 1-33. [DOI:10.17256/jer.2013.18.1.001]
50. Rajmund Mirdala, (2014). Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices under Different Exchange Rate Regimes. William Davidson Institute at the University of Michigan. [DOI:10.2139/ssrn.2399639]
51. Ramos, Raquel Almeida (2012). Intersections between exchange rate and inflation polices in IMF Recommendations; The International Policy Center for Inclusive Growth, UNDP and the Government of Brazil.
52. Research Center of the Islamic Consultative Assembly (1995). Input-output table; Theoretical Foundations and Applications, Vice Chancellor for Research and Economic Administration, February, No. 1955. (In Persian)
53. Sachs, D.J. (1985), the Dollar and the Policy Mix: 1985, NBER Working Paper Series, No. 1636. [DOI:10.3386/w1636]
54. Sadeghi,. R. and Tayebi,. K. (2019). The effects of international sanctions and other factors affecting the inflation rate in Iran (1360-1393), Iranian Economic Research Quarterly, 3 (74), 57-33.(In Persian)
55. Samadi, H. (2010). False Relationships in Econometrics, Faculty of Economics and Noor Alam Publications, Tehran.(In Persian)
56. Sepahvand,. A. and Zare,. M.M. (2015). Determining the Factors Affecting the Exchange Rate in Iran, Quarterly Journal of Economic Development Research, 16, 42-23.(In Persian)
57. Shajari,. H., Tayebi,. K., and Jalayi,. H. (2007). Exchange Rate Analysis in Iran, Knowledge and Development, 79-51.(In Persian)
58. Sinyakov, A., Chernyadyev, D. and Sapova, A.(2019), Estimating the Exchange Rate Pass-Through Effect on Producer Prices of Final Products Based on Micro-Data of Russian Companies, Journal of the New Economic Association, 2019, vol. 41, issue 1, 128-157 [DOI:10.31737/2221-2264-2019-41-1-5]
59. Smets, F. and Wouters, R. (2002), Openness, Imperfect Exchange Rate Pass-Through and Monetary Policy. Journal of Monetary Economics, 49(5), pp. 947-981. [DOI:10.1016/S0304-3932(02)00126-5]
60. Statistical Center of Iran. (2020). National Accounts of Iran and Input-Output Tables of Iran (2019-1987), Statistical Publications Database. (In Persian)
61. Statistical Center of Iran. (2016). Presidency, Management and Planning Organization, National Accounts System 2008, Tehran, Office of the President, Public Relations and International Cooperation. (In Persian)
62. Steil, B. and Litan, R.E. (2006), Financial Statecraft, New Haven, CT: Yale University Press.
63. System of National Accounts 2008, United Nations, New York, 2009.
64. Tayebi,. K., and Nasrollahi., KH. (2016). Analyzing the impact of the rate of exchange on inflation in Iran (1992-2013), the Quarterly Journal of Economic Studies, 20 (63), pp: 1-36. (In Persian)
65. Tayebi,. K., and Nasrollahi., KH. (2004). The Role of Basic Variables in Explaining the Real-Time Long-Term Equilibrium Rate Behavior in Iran, Iranian Journal of Economic Research, 13,133-109.(In Persian)
66. Tiwari, A. and Acharya, R. (2016), Exchange Rate Pass through and Pricing to the Market at Individual Product Level: Evidence from India, Journal of Finance and Economics, 4(6), 191-198.
67. United Nations,(1999), Handbook of National Accounting; Handbook of Input-Output Table(Compilation and Analysis), studies in Methods Handbook of National Accounting, New York, Department for Economic and Social Affairs Statistics Division, Series F, No.74.
68. Usman, O. and Elsalih, O.M. (2018), Testing the Effects of Real Exchange Rate Pass-Through to Unemployment in Brazil, Department of Economics, Eastern Mediterranean University. [DOI:10.3390/economies6030049]
69. Yang, L., Xiao, J. and Shigeyuki, H. (2017), Does the Crude Oil Price Influence the Exchange Rates of Oil-Importing and Oil-Exporting Countries Differently? A Wavelet Coherence Analysis, International Review of Economics and Finance, pp. 1-35. [DOI:10.1016/j.iref.2017.03.015]
70. United Nations. (2008). International Classification of Industrial Standards (Activity) All Economic Activities (ISIC), Department of Economic and Social Affairs, Department of Statistics, Statistical Papers, M Series, No. 4, New York. http://unstats.un.org/unsd/class/default.asp
71. United Nations (2008). Axial Product Classification (CPC), Edition 2, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Section, Statistical Articles, M Series, No. 77/ http://unstats.un.org/unsd/class/ default.asp.(In Persian)
72. Yazdani, M., (2018). Monetary Policies, Exchange Rate Pass-through and Pricesin Asian Economies: A Long and Short-runAnalysis, Iran. Econ. Rev. Vol. 22, No. 4, 2018. pp. 1034-1064.
73. Yelena, T. and Faryal, Q. (2016), Global Oil Glut and Sanctions: The Impact on Putin's Russia, Energy Policy, vol. 90, pp. 140-151. [DOI:10.1016/j.enpol.2015.12.008]
74. Zubair, A.; Okorie G. and Sanusi, A. (2013); Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices in Nigeria: An Empirical Investigation, Central Bank of Nigeria Economic and Financial Review, 51, 1-27.
75. http://www.iioa.org/
76. http://www.oecd.org/
77. http://www.imf.org/
78. http://www.iea.org/
79. http://www.worldbank.org/
80. Statistical Center of Iran/ http://www.amar.org.ir/
81. Central Bank of the Islamic Republic of Iran/ http://www.cbi.ir/
82. Research Centre of the Islamic Consultative Assembly of Iran/ http://rc.majlis.ir/
83. Customs of the Islamic Republic of Iran/ https://www.irica.gov.ir/

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb