دوره 12، شماره 45 - ( 8-1401 )                   سال12 شماره 45 صفحات 52-7 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Tartar M, Sepehrdoust H, Gholizadeh A A. Impact of Economic Complexity and Political, Economic, Financial Risk Shock on Income Gap; Application of PVAR Model. Journal of Economic Modeling Research 2022; 12 (45) :7-52
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-2237-fa.html
تارتار محسن، سپهردوست حمید، قلی ‌زاده علی‌ اکبر. بررسی اثرات شوک‌ پیچیدگی اقتصادی و ریسک‎های‌ سیاسی، اقتصادی، مالی بر شکاف درآمدی؛ کاربرد مدل PVAR. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 1401; 12 (45) :52-7

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-2237-fa.html


1- دانشگاه بوعلی سینا
2- دانشگاه بوعلی سینا ، hamidbasu1340@gmail.com
چکیده:   (327 مشاهده)
توزیع درآمد از نظر اقتصادی به دلیل آنکه سایر متغیرهای اقتصادی کلان اقتصادی به خصوص نرخ پس‌انداز، میزان سرمایه‌گذاری و تقاضای کل در بازارهای مختلف را متأثر می‌کند دارای اهمیت است و از نظر سیاسی نیز معیار کارآمدی دولت برای جلب نظر رأی‌دهندگان محسوب می‏گردد. هدف از این پژوهش، بررسی متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر روی نابرابری توزیع درآمد در دو گروه کشورهای با درآمد سرانه متوسط و کشورهای با درآمد سرانه بالا، بر اساس طبقه‌بندی صندوق بین‌المللی پول است و برای این منظور از داده‌های سالانه پیچیدگی اقتصادی، بهره‌وری علمی، ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی و ریسک مالی و دوره زمانی 2019-2000 و روش خود رگرسیون برداری تابلویی (PVAR)  استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در کشورهای با درآمد سرانه بالا افزایش پیچیدگی اقتصادی و بهره‌وری علمی نابرابری درآمد را کاهش می‌دهد؛ درحالیکه در کشورهای با درآمد سرانه متوسط افزایش بهره‌وری علمی نابرابری درآمد را کاهش اما افزایش پیچیدگی اقتصادی نابرابری درآمد را افزایش می‌دهد. کاهش ریسک سیاسی در هر دو گروه نابرابری درآمد را کاهش می‌دهد؛ درحالیکه کاهش ریسک مالی در کشورهای با درآمد سرانه بالا نابرابری درآمد را کاهش اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نابرابری درآمد را افزایش می‌دهد. تأثیر ریسک اقتصادی نیز روی نابرابری درآمد در کشورهای با درآمد سرانه بالا ناچیز بوده درحالیکه در کشورهای با درآمد سرانه متوسط تأثیر ریسک اقتصادی روی نابرابری درآمد بسیار قوی بوده و کاهش ریسک اقتصادی در این گروه از کشورها، نابرابری درآمد را به شدت کاهش می‌دهد
شماره‌ی مقاله: 1
متن کامل [PDF 1040 kb]   (212 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: رشد و توسعه و سیاست های کلان
دریافت: 1400/11/12 | پذیرش: 1401/2/2 | انتشار: 1401/8/15

فهرست منابع
1. Abdi Sayed Kolaei, M., Tehranchian, A.M., and Kheradmand, R. (2019). Economic Growth and Income Inequality in Selected Islamic Countries: New Evidence Using the Panel Vector Regression Approach. Journal of Economic Studies and Policy, 6 (1), 29-50. (In Persian)
2. Abolhassani, M.J., and Samadi, S. (2020). Investigating the effect of employment in industry on income inequality. Stable economy and sustainable development, 1 (1); 32-5. (In Persian)
3. Abu Nouri, I. (1992). Introducing a new pattern of income distribution. Program and Development, (1); 171-150. (In Persian)
4. Abu Nouri, I., and Farahati, M. (2016). Structure of income generation and distribution in Iran. Journal of Economic Modeling, 9 (32); 23-1. (In Persian)
5. Acemoglu, D. and Robinson, J. A. (2002). The political economy of the Kuznets curve. Review of development economics, 6 (2); 183-203. [DOI:10.1111/1467-9361.00149]
6. Adam, A. Garas, A. Katsaiti, M.S. and Lapatinas, A. (2021). Economic complexity and jobs: an empirical analysis. Economics of Innovation and New Technology, 1-28. doi:10.1080/10438599.2020.1859751. [DOI:10.1080/10438599.2020.1859751]
7. Ahmadzadeh, K., Fiqh Majidi, A., and Zaruni, Z. (2017). The Impact of Foreign Direct Investment on Income Distribution in Developing Countries with Emphasis on Iran. Quarterly Journal of Economic Research, 13 (26); 180-151. (In Persian)
8. Akbari, N., Farahmand, S., and Jamali, S. (2011). Spatial analysis of the impact of government fiscal policies on income inequality in Iran with geographic weight regression (GWR) approach. Quantitative Economics (Economic Studies), 8 (3), 25-1. (In Persian)
9. Alesina, A. and Perotti, R. (1996). Income distribution, political instability, and investment. European Economic Review, 40(6); 1203-1228 [DOI:10.1016/0014-2921(95)00030-5]
10. Antonietti, R. and Franco, C. (2021). From FDI to economic complexity: a panel Granger causality analysis, Structural Change and Economic Dynamics, Elsevier, 56(C); 225-239. [DOI:10.1016/j.strueco.2020.11.001]
11. Baloch, M. A., Danish, Khan, S. U.-D., and Ulucak, Z. Ş. (2020). Analyzing the relationship between poverty, income inequality, and CO2 emission in Sub-Saharan African countries. Science of The Total Environment, 139867. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.139867. [DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.139867]
12. Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons.
13. Bartels, L.M. (2009). Unequal Democracy: The Political Economy of the New Gilded Age. Princeton University Press, Princeton.
14. Bassey Okon, E. and Felix Awara, E. (2018). "Institutional Quality and Economic Diversification in Oil-Rich Economies: A Case Study of Nigeria". Journal of Economics and Sustainable Development, 19(14); 57-62.
15. Beck, T. Levine, R. and Loayza, N. (2000). Finance and the sources of growth. Journal of Financial Economics, 58(1-2); 261-300. [DOI:10.1016/S0304-405X(00)00072-6]
16. Bennett, D. L. and Nikolaev, B. (2017). On the ambiguous economic freedom-inequality relationship. Empirical Economics, 53(2); 717-754. [DOI:10.1007/s00181-016-1131-3]
17. Berg, A. Ostry, J.D. Tsangarides, C.G. et al. (2018). Redistribution, inequality, and growth: new evidence. J Econ Growth 23, 259-305. https://doi.org/10.1007/s10887-017-9150-2 [DOI:10.1007/s10887-017-9150-2.]
18. Buhari, D. Lorente, D.B. and Nasir, A.N. (2020). European commitment to COP21 and the role of energy consumption, FDI, trade and economic complexity in sustaining economic growth. Journal of Environmental Management, 273, 111146. [DOI:10.1016/j.jenvman.2020.111146]
19. Canova, F. and Ciccarelli, M. (2013). Panel Vector Autoregressive Models: A Survey. ECB Working Paper No. 1507, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2201610 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2201610. [DOI:10.2139/ssrn.2201610]
20. Chiu, Y. B. and Lee, C. C. (2019). Financial development, income inequality, and country risk. Journal of International Money and Finance, 93, 1-18. [DOI:10.1016/j.jimonfin.2019.01.001]
21. Chiu, Y. B., and Lee, C. C. (2020). Effects of financial development on energy consumption: The role of country risks. Energy Economics, 90, 104833. doi:10.1016/j.eneco.2020.104833. [DOI:10.1016/j.eneco.2020.104833]
22. Chu, L. K. and Hoang, D. P. (2020). How does economic complexity influence income inequality? New evidence from international data. Economic Analysis and Policy. doi:10.1016/j.eap.2020.08.004. [DOI:10.1016/j.eap.2020.08.004]
23. Conani, N., Pourgravandi, M., and Gravand, T. (2013), The Impact of Productivity on Competitiveness, The Second National Conference on Methods for Promoting Management, Accounting and Industrial Engineering in Organizations, Gachsaran. https://civilica.com/doc/242441 (in Persian)
24. Davoodi, P., and Sarlab, M. (2019). Investigating the effect of monetary policies on income distribution in urban and rural sectors. Economic Research (Sustainable Growth and Development), 19 (2): 57-35. (In Persian)
25. Delis, M. D. Hasan, I. and Kazakis, P. (2014). Bank regulations and income inequality: Empirical evidence. Review of Finance, 18(5); 1811-1846. [DOI:10.1093/rof/rft039]
26. Dizji, M., and Ahangari Gargari, M. (2015). The impact of financial development on income distribution in developed and developing countries. Financial Economics Quarterly, 9 (33); 103-75. (In Persian)
27. Dreher, A. and Gaston, N. (2008). Has globalization increased inequality? Review of International Economics, 16(3); 516-536. [DOI:10.1111/j.1467-9396.2008.00743.x]
28. Easterly, W. (2007). Inequality does cause underdevelopment: Insights from a new instrument. Journal of Development Economics, 84(2); 755-776. doi:10.1016/j.jdeveco.2006.11.002. [DOI:10.1016/j.jdeveco.2006.11.002]
29. Ehigiamusoe, K.U., Majeed, M.T., and Dogan, E. (2022). The nexus between poverty, inequality and environmental pollution: Evidence across different income groups of countries, Journal of Cleaner Production, 341, 130863, ISSN 0959-6526. [DOI:10.1016/j.jclepro.2022.130863]
30. Goli, Y., Mahmoudian, Y., teiterej, A., and Goli, Y. (2018). Comparison and measurement of welfare inequality from the perspective of Islam and the conventional economy. Islamic Economics Studies, 10 (2), 7-29. doi: 10.30497 / ies.2018.2228 (in Persian)
31. Greenen, W. H. (2012). Econometric analysis. New York University.
32. Haji Nowruz, S., and Moradi, N. (2020). Economics in Simple Language, Economic Complexity, Iran Chamber Research Center, No. 46. (In Persian)
33. Hanifi, A., Khodadadkashi, F., and Mousavi Jahromi, Y. (2021). Measurement of multidimensional inequality index by urban and rural areas of Iran during the period 1397-1363. Economic Modeling Research, 12 (43); 47-97. (In Persian)
34. Hartmann, D. Guevara, M. R. Jara-Figueroa, C. Aristaran, M. and Hidalgo, C. A. (2017). Linking economic complexity, institutions, and income inequality. World Development, 93, 75-93. [DOI:10.1016/j.worlddev.2016.12.020]
35. Hartmann, D. Jara-Figueroa, C. Guevara, M. Simoes, A. and Hidalgo, C. A. (2017). The structural constraints of income inequality in Latin America. Integration and Trade Journal, 40, 70-85.
36. Hausmann, R. Hidalgo, C.A. Bustos, S. Coscia, M. Simoes, A. Yildirim, M.A. (2014). The Atlas of Economic Complexity: Mapping paths to prosperity. MIT Press. [DOI:10.7551/mitpress/9647.001.0001]
37. Hausmann, R. Hwang, J. and Rodrik, D. (2007). What you export matters. Journal of Economic Growth, 12(1); 1-25. [DOI:10.1007/s10887-006-9009-4]
38. Helpman, E. Itskhoki, O. and Redding, S. (2010). Inequality and unemployment in a global economy. Econometrica, 78(4); 1239-1283. [DOI:10.3982/ECTA8640]
39. Heydari, H., Abu Nouri, I., Jafari Samimi, A., and Nademi, Y. (2021). Estimation of income inequality and urban and rural poverty of Hormozgan province in comparison with the whole country. Journal of Economic Modeling, 15 (53); 24-1. (In Persian)
40. Hidalgo, C. A. and Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(26); 10570-10575. [DOI:10.1073/pnas.0900943106]
41. Hidalgo, C. A. Klinger, B. Barabási, A. L. and Hausmann, R. (2007). The product space conditions the development of nations. Science, 317(5837); 482-487. [DOI:10.1126/science.1144581]
42. Hirschman, A. O. (1945). National Power and the structure of foreign trade. Berkeley and Los Angeles. University of California Press.
43. Hodgson, G. M. (2003). Capitalism, complexity, and inequality. Journal of Economic Issues, 37(2); 471-478. [DOI:10.1080/00213624.2003.11506595]
44. Hsiao, C. (2014). Analysis of panel data. Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9781139839327]
45. https://civilica.com/doc/1274076 (in Persian)
46. Huarng, F. Le Caous, E. (2019). Economic Complexity, human development, and the mediating role of income inequality. In Proceedings of the 15th International Conference on Knowledge-Based Economy and Global Management, Tainan City, Taiwan.
47. Islam, M. R. and McGillivray, M. (2019). Wealth inequality, governance, and economic growth. Economic Modelling. 88(C), pages 1-13. [DOI:10.1016/j.econmod.2019.06.017]
48. Jalaei, S.A., and Gorgini, M. (2020). Investigating the effect of foreign trade on income distribution among each of Iran's rural income deciles. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 8 (13); 112-77. (In Persian) [DOI:10.52547/qjfep.8.31.77]
49. Kaasa, A. (2003). Factors influencing income inequality in transition economies. The University of Tartu Economics and Business Administration Working Paper Series, (18). [DOI:10.2139/ssrn.419940]
50. Kabaklarli, E. Duran, M. S. and ÜçLER, Y. T (2018). High-Technology Exports and Economic Growth: Panel Data Analysis for Selected OECD. In Forum Scientiae Oeconomia, 6(2); 47-60.
51. Keneck-Massil, J. Nomo-Beyala, C. and Owoundi, F. (2021). The corruption and income inequality puzzle: Does political power distribution matter? Economic Modelling, Volume 103, 105610, https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.105610 [DOI:10.1016/j.econmod.2021.105610.]
52. Khan S., Yahong W., and Zeeshan A. (2022). Impact of poverty and income inequality on the ecological footprint in Asian developing economies: Assessment of Sustainable Development Goals, Energy Reports, 8, 670-679. [DOI:10.1016/j.egyr.2021.12.001]
53. Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. The American Economic Review, 45(1); 1-28.
54. Lal khezri, H., Jafari Samimi, A. (2020). The Asymmetric Impact of Exchange Rate Shocks on Income Distribution in Iran: The NARDL Approach to Financial Economics (Financial Economics and Development), 14 (53); 63-45. (In Persian)
55. Lee, C. C. and Chen, M. P. (2020). Do natural disasters and geopolitical risks matter for cross-border country exchange-traded fund returns? North American Journal of Economics and Finance, 51, 101054. [DOI:10.1016/j.najef.2019.101054]
56. Lee, C. C., and Lee, C. C. (2018). The impact of country risk on income inequality: A multilevel analysis. Social Indicators Research, 136(1), 139-162. [DOI:10.1007/s11205-016-1534-8]
57. Lee, C.C. and Wang, E.Z. (2020). Economic Complexity and Income Inequality: Does Country Risk Matter? Social Indicators Research, 26; 251-270.
58. Lee, K. K., and Vu, T. V. (2019). Economic complexity, human capital, and income inequality: a cross-country analysis. The Japanese Economic Review, 1-24. [DOI:10.1007/s42973-019-00026-7]
59. Lin, F. and Fu, D. (2016). Trade, institution quality, and income inequality. World Development, 77; 129-142. [DOI:10.1016/j.worlddev.2015.08.017]
60. Love, I. and L. Zicchino (2006). Financial development and dynamic investment behavior: evidence from panel VAR. Quarterly Review of Economics and Finance, 46(2); 190-210. [DOI:10.1016/j.qref.2005.11.007]
61. Luo, C., Li, S., and Sicular, T. (2020). The long-term evolution of national income inequality and rural poverty in China. China Economic Review, 101465. doi:10.1016/j.chieco.2020.101465. [DOI:10.1016/j.chieco.2020.101465]
62. Masoumeh Nejad, A., Mohtashami Barzadaran, G., and Yaqubi Avalriyabi, M. (2013). Income distribution indicators in Iran. Economic Journal (Bimonthly Review of Economic Issues and Policies), 13 (9 and 10): 49-64. (In Persian)
63. Matsuyama, K. (2005). Credit market imperfections and patterns of international trade and capital flows. Journal of the European Economic Association, 3(2-3); 714-723. [DOI:10.1162/jeea.2005.3.2-3.714]
64. Mealy, P. and Teytelboym, A. (2020). Economic complexity and the green economy. Research Policy, 103948. [DOI:10.1016/j.respol.2020.103948]
65. Mealy, P. Farmer, J.D. Teytelboym, A. (2019). Interpreting economic complexity. Sci. Adv. 5 (1), eaau1705. [DOI:10.1126/sciadv.aau1705]
66. Mehrara, M., and Isfahani, P. (2015). Investigating the relationship between income distribution and tax structure of selected countries. Journal of Taxation, 23 (28 (serial 76)), 228-209. (In Persian)
67. Mehrara, M., and Mohammadian, M. (2014). Investigating the factors affecting income distribution in the Iranian economy with Bayesian econometric approach. Iranian Journal of Economic Research, 61 (1), 116-83.
68. Milanovic, B. (2012). Global income inequality by the numbers: in history and now-an overview. Policy Research Working Paper; no. WPS 6259. Washington, DC: World Bank. [DOI:10.1596/1813-9450-6259]
69. Milanovic, B. (2013). Global Income Inequality in Numbers: In History and Now. Global Policy, 4(2); 198-208. [DOI:10.1111/1758-5899.12032]
70. Motameni, M., Zobairi, H., and Shirazi, M. (2020). The effect of economic complexity on income inequality. Development Strategy Quarterly, 16 (4); 253-235. (In Persian)
71. Nasrollah, M., Maddihi, M.I., and Rahmanizadeh, F. (2014). Investigating the performance of productivity in the economic growth of Iran and some member countries of the Asian Productivity Organization. Financial Knowledge of Securities Analysis (Financial Studies), 7 (23), 109-123. (In Persian)
72. Nunn, N. and Trefler, D. (2014). Domestic institutions as a source of comparative advantage. In: Handbook of international economics, 4(1); 263-315. [DOI:10.1016/B978-0-444-54314-1.00005-7]
73. Oveyssi, M., Homayounifar, M., Mostafavi, S.M., and Najimidani, A.A. (2021). The effect of changes in the productivity of economic sectors on the consumption of renewable and non-renewable energy, thermal energy, economic growth and development. Journal of Economic Modeling, 15 (54); 95-71. (In Persian)
74. Pata, U.K., Yilanci, V., Hussain, B., and Naqvi, S.A. (2022). Analyzing the role of income inequality and political stability in environmental degradation: Evidence from South Asia, Gondwana Research, 107, 13-29. [DOI:10.1016/j.gr.2022.02.009]
75. Persson, T. and Tabellini, G. (1994). Is inequality harmful to growth? Am. Econ. Rev. 84 (3); 600-621.
76. Raza, S. A. Shahbaz, M. and Paramati, S. R. (2017). Dynamics of military expenditure and income inequality in Pakistan. Social Indicators Research, 131(3); 1035-1055. [DOI:10.1007/s11205-016-1284-7]
77. Rezagholizadeh, M., and Rajabpour, H. (2020). Financial stress, political risk and economic growth: new evidence from Iran. Journal of Economic Growth and Development Research. 12 (45). Doi: 10.30473 / egdr.2020.53225.5837. (In Persian)
78. Romalis, J. (2004). Factor proportions and the structure of commodity trade. American Economic Review, 94(1); 67-97. [DOI:10.1257/000282804322970715]
79. Rosenstein-Rodan, P. N. (1943). Problems of industrialization of eastern and south-eastern Europe. The Economic Journal, 53(210/211); 202-211. [DOI:10.2307/2226317]
80. Sahab Khodamradi, M., Yousefi, P., and Behnia, A. (2021). Investigating the Impact of Exchange Rate and Inflation Rate on Economic Complexity Index in Iran, Second National Conference and First International Conference on Business Sustainability, Ahvaz.
81. Sangsari, S., Yousefi, M. Q., and Amadeh, H. (2019). The effect of total factor productivity on employment in Iran's manufacturing industries. Journal of Economic Modeling, 13 (47), 157-129. (In Persian)
82. Sedaghat Kalmarzi, H., and Zobeyri, H. (2020). Inequality in income distribution and the implications of the sterling paradox. Modern Economy and Trade, 15 (3); 106-83. (In Persian)
83. Sepehrdoust, H. Tartar, M., and Davarikish, R. (2021). Does Scientific Productivity Stimulate Intensified Technology Exports in Developing Economies? J Knowl Econ. 4 (27); 2135. [DOI:10.1007/s13132-021-00799-6]
84. Seydai, S., Bahari, J., and Zarei, A. (2011). A Survey of Employment and Unemployment in Iran during 1335-1389, Yas Bahar Strategy, 25 (1); 247-216. (In Persian)
85. Shahabadi, A., and Arghand, H. (2018). The Impact of Economic Complexity (ECI) on Social Welfare in Selected Developing Countries. Journal of Commerce, 23 (89), 122-89. (In Persian)
86. Shahmoradi, B., Samandar A., and Ashtardi, M. (2021). Identifying the path of development of technological capabilities of the country using the approach of economic complexity, Iranian Economic Research, 26 (86); 72-44. (In Persian)
87. Shakeri Bostanabad, R., and Jalili, Z. (2020). Factors Affecting Inequality in Provincial Income Distribution in Iran: A Deficit Probit Panel Approach. Economic Research (Sustainable Growth and Development), 20 (4): 228-205. (In Persian)
88. Siddiq, O. (2020). The Impact of Economic Complexity on Productive Structure and Income Inequality in Indonesia and Venezuela. Inquiries Journal, 12 (09).
89. Solaymani Maqam, Y., Nademi, Y., and Chegni, M. (2020). The effect of misery index on the rate of crime in the provinces of Iran. Economic Modeling Research Quarterly, 11 (42); 186-157. (In Persian)
90. Talebloo, R., Faridzad, A., and Sheikhihabil, H. (2017). The effect of macroeconomic variables on stock returns of chemical and petrochemical companies in the framework of the PVAR model. Econometric Modeling, 2 (3), 159-186. doi: 10.22075 / jem.2018.13077.1102. (In Persian)
91. Tasan, M., Piraei, K., Nonejad, M., and Abdshahi, A. (2021). Investigating the role of open economy in Iran on improving the lives of the poor. Journal of Agricultural Economics Research, 13 (1); 146-123. (In Persian)
92. Tebaldi, E. (2011). The Determinants of High-Technology Exports: A Panel Data Analysis. Atlantic Economic Journal, 39(4); 343-353. [DOI:10.1007/s11293-011-9288-9]
93. Vu, T. V. (2019). Does institutional quality foster economic complexity? Available at SSRN 3509939. Economic Modelling, 94; 415-429. [DOI:10.1016/j.econmod.2020.10.018]
94. Vu, T. V. (2020). Economic complexity and health outcomes: A global perspective. Social Science and Medicine, 113480. doi:10.1016/j.socscimed.2020.113480. [DOI:10.1016/j.socscimed.2020.113480]
95. Vu, T. V. (2020). Statehood experience and income inequality: A historical perspective. Economic Modelling. doi:10.1016/j.econmod.2020.10.018. [DOI:10.1016/j.econmod.2020.10.018]
96. Zarouki, S., Yadolahi Otaqsara, M., and Yousefi Barfroshi, A. (2020). Informal employment and poverty of urban and rural households in Iran. Economic Modeling Research Quarterly, 11 (42); 117-83. (In Persian)
97. Zobari, H., Motameni, M., and Ghaffarionia Herikandi, S.S. (2021). The effect of economic complexity on the environment in a selection of countries by GMM method, the second international conference and the fifth national conference on natural resources and environment, Ardabil. (In Persian)

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb