دوره 13، شماره 47 - ( 3-1401 )                   سال13 شماره 47 صفحات 265-221 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zarouni Z, Hekmati Farid S, Mohseni Zanouzi S J, Fiqh Majidi A. Comparative Study of Institutional and Income Convergence of Developing Countries. jemr 2022; 13 (47) :221-265
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-2283-fa.html
ضرونی زهرا، حکمتی فرید صمد، محسنی زنوزی سید جمال الدین، فقه مجیدی علی. بررسی تطبیقی همگرایی نهادی و درآمدی کشورهای در حال توسعه. تحقیقات مدلسازی اقتصادی. 1401; 13 (47) :221-265

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-2283-fa.html


1- دانشگاه ارومیه
2- دانشگاه ارومیه ، hekmat188@yahoo.com
3- دانشگاه کردستان
چکیده:   (171 مشاهده)
اینکه چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی دیگر فقیرند؟ وآیا کشورهای فقیر از نظر عملکرد اقتصادی به سمت کشورهای ثروتمند همگرایی دارند؟ سوال هایی هستند که از دیر باز ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است و پاسخ به این سوالات اساس شکل گیری الگوهای رشد اقتصادی محسوب می شوند. در جریان توسعه کشورهای در حال توسعه این بحث مطرح می شود که آیا همگنی نهادی و ساختاری، پیش‌شرط لازم برای همگرایی درآمدی و عملکرد کشورهای در حال توسعه است پژوهش ما به تجزیه و تحلیل نهادی در کشورهای در حال توسعه می پردازد. بنابراین در این پژوهش به بررسی و تشکیل خوشه‌های همگرایی نهادی و درآمدی در کشورهای در حال توسعه طی دروه زمانی  2020-2002 با استفاده از آزمون log t فیلیپس و سول (‏۲۰۰۷، ۲۰۰۹)‏ پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که همگرایی شاخص های نهادی میان کشورهای در حال توسعه رد می شود. با این حال، نتایج روش خوشه ای شواهدی قوی از وجود خوشه های همگرا میان کشورهای در حال توسعه ارائه می نماید. همچنین در این مطالعه به خوشه بندی درآمد سرانه کشورهای مورد بررسی پرداخته شده است که نتایج مشابهی را با خوشه بندی نهادی نشان می دهد. براساس نتایج به دست آمده در این روش، خوشه‌های نهادی در تشکیل خوشه ‌های درآمدی موثر می باشند.
متن کامل [PDF 1022 kb]   (98 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: رشد و توسعه و سیاست های کلان
دریافت: 1401/9/3 | پذیرش: 1402/1/26 | انتشار: 1402/4/11

فهرست منابع
1. Acemoglu , D. and Robinson, J.A.(2006). » De Facto Political Power and Institutional Persistence« .American Economic Review. [DOI:10.1257/000282806777212549]
2. Acemoglu, D. and Robinson, J. A. (2008). » Persistence of power, elites and institutions« . The American Economic Review, 98, 267-293. doi:10.1257/aer.98.1.267. [DOI:10.1257/aer.98.1.267]
3. Acemoglu, D. Johnson, S. and Robinson, J. A. (2001).» The colonial origins of comparative development: An empirical investigation«. The American Economic Review, 91, 1369-1401. doi:10.1257/aer.91.5.1369 [DOI:10.1257/aer.91.5.1369]
4. Adnan, H. Shahzad, H. and Wahid, A. (2010). »Income Convergence Hypothesis: Regional Comparison of Selected East and South Asian Economies« , Mpra Paper, 23739, 1-43.
5. Agénor, P.R. and Canuto, O. (2015). » Middle-income growth traps«. Research in Economics, 69, 641-660. [DOI:10.1016/j.rie.2015.04.003]
6. Aghion, P. Peter, H. and David, M. (2004). »The Effect of Financial Development on Convergence: Theory and Evidence«. National Bureau of Economic Research Working Paper, 10358. [DOI:10.3386/w10358]
7. Andreano. M. Lucio L. and Paolo P. (2013). » Economic growth in MENA countries: Is there convergence of per-capita GDPs?«. Journal of Policy Modeling, 35, 669-683. [DOI:10.1016/j.jpolmod.2013.02.005]
8. Barro, R. J., Salai-Martin, x. (1991). » Convergence Across States and Regions; Brookings Papers on Economic Activity«. 2,.107-158. [DOI:10.2307/2534639]
9. Bartkowska, M. and Riedl, A. (2012). » Regional convergence clubs in Europe: Identification andconditioning factors« . Economic Modelling, 29(1), 22-31. [DOI:10.1016/j.econmod.2011.01.013]
10. Berkowitz, D. Pistor, K. and Richard, J. (2003).» Economic development, legality, and the transplant effect« . European Economic Review, 47, 165-195. doi:10.1016/S0014-2921(01)00196-9 [DOI:10.1016/S0014-2921(01)00196-9]
11. Blackburn, K. Bose, N. and Haque, M.E. ( 2006). »The incidence and persistence of corruption in economic development«. Econ. Dyn. Control , 30 (12), 2447-2467. [DOI:10.1016/j.jedc.2005.07.007]
12. Briguglio, L. (2014). A Vulnerability and Resilience Framework for Small States. Bynoe-Lewis, D. Building the Resilience of Small States: A Revised Framework. London Commonwealth Secretariat. [DOI:10.14217/9781848599185-5-en]
13. Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2009). Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements. Oxford Development Studies, 37(3), 229-247. [DOI:10.1080/13600810903089893]
14. Chang, H.-J. (2007).» Understanding the relationship between institutions and economic development. In H.-J. Chang (Ed.)« , Institutional change and economic development , 17-34.
15. Chang, H.-J. (2011). » Institutions and economic development: Theory, policy and history« . Journal of Institutional Economics, 7(4), 473-498. doi:10.1017/S1744137410000378 [DOI:10.1017/S1744137410000378]
16. Cordina, G. (2008). The Macroeconomic and Growth Dynamics of Small States. Small States: Economic Review & Basic Statistics, 21-37. [DOI:10.14217/smalst-2008-3-en]
17. Dabús, C. Tohmé, F. and Caraballo, M.Á. (2016). »A middle income trap in a small open economy: Modelling the Argentinean case«. Economic Modelling, 53, 436-444. [DOI:10.1016/j.econmod.2015.10.042]
18. Dhongde, S. and Silber, J. ( 2016). » On distributional change, pro-poor growth and convergence« . J. Eco.n Inequality, 14 (3), 249-267. [DOI:10.1007/s10888-016-9321-y]
19. Djankov, S. Glaeser, E. La Porta, R. Lopez-de-Silanes, F. and Shleifer, A. (2003).» The new comparative economics« . Journal of Comparative Economics, 31, 595-619. doi:10.1016/j.jce.2003.08.005 [DOI:10.1016/j.jce.2003.08.005]
20. Evans, P. (2004).» Development as institutional change: The pitfalls of monocropping and the potentials of deliberation«. Studies in Comparative International Development, 38(4), 30-52. doi:10.1007/BF02686327 [DOI:10.1007/BF02686327]
21. Falahi, F. Ranjpour, R and Shukri T. (2016). Investigating the presence of random and beta convergence in the per capita energy consumption of OPEC member countries, Economic Modeling Research Quarterly, Volume 8, Number 29. (in Persian). [DOI:10.29252/jemr.8.29.169]
22. Gholami, H. Yani, L (2011). Examining the convergence of Iran's provinces in the years 1379-1387, thesis of Tabriz University. (in Persian).
23. Glawe, L. and Wagner, H. (2021). »Convergence, divergence, or multiple steady states? New evidence on the institutional development within the European :union:« .Journal of Comparative Economics, [DOI:10.1016/j.jce.2021.01.006]
24. Hall, R. and Jones, C. I. (1999). »Why do some countries produce so much output per worker than others?« . Quarterly Journal of Economics, 114, 83-116. doi:10.1162/003355399555954 [DOI:10.1162/003355399555954]
25. Ho, T. W. (2015). »Income inequality may not converge after all: Testing panel unit roots in the presence of cross-section cointegration« . Quarterly Review of Economics and Finance. 56,68-79. [DOI:10.1016/j.qref.2014.10.005]
26. Karimzadeh, S. Azerbaijani, K. Jawanmardi, M (2011). "Income Convergence Test in Di-Hasht Countries". 3(10),72-59. (in Persian).
27. Kaufmann, D. Kraay, A. and Mastruzzi, M. (2010).» The Worldwide Governance Indicators. Methodology and Analytical Issues« . World Bank. Washington, DC (Policy Research Working Paper, 5430).
28. Keefer, P. and Knack, S. (1997). » Why don't poor countries catch up? A cross-national test of an institutional explanation « . Economic Inquiry, 35, 590-602. doi:10.1111/ecin.1997.35.issue-3 [DOI:10.1111/ecin.1997.35.issue-3]
29. Knack, S. (1996). » Institutions and the convergence hypothesis: the cross-national evidence« . Public Choice 87, 207-228. [DOI:10.1007/BF00118645]
30. Lau, C. (2010). » New evidence about regional income divergence in China« . China Economic Review, 21, 293-309. [DOI:10.1016/j.chieco.2010.01.003]
31. North, D. (1993). Institutions, Transaction Costs and Productivity in the Long Run, St Louis: Washington University.
32. P'erez-Moreno, S. B'arcena-Martín, E. and Ritzen, Jo. (2020). » Institutional quality in the Euro area countries: any evidence of convergence?«. J. Contemp Eur. Stud. 28 (3), 387-402. [DOI:10.1080/14782804.2020.1779044]
33. Phillips, P. Sul, D. (2007).» Transition modeling and econometric convergence tests« . Journal of Applied Econometrics, 75,1771-1855. [DOI:10.1111/j.1468-0262.2007.00811.x]
34. Phillips, P. Sul, D. (2009). » Economic transition and growth« . Journal of Applied Econometrics, 24, 1153-1185. [DOI:10.1002/jae.1080]
35. Ranjbar, O. Elmi, Z (2012). » Interpretation of the time series model and inequality indices of the formation of convergence in D-8 countries«. Iranian Economic Research Quarterly, 35, 51-78. (in Persian).
36. Rodrik, D. (2008). » Second-best institutions« . American Economic Review: Papers & Proceedings, 98(2), 100-104. doi:10.1257/ aer.98.2.100 [DOI:10.1257/aer.98.2.100]
37. Rodrik, D. A. Subramanian and Trebbi, F. (2002). » Institutions Rule: The Primacy of Institutions over Geography and Integration in Economic Development« . IMFWorking Paper, 02/189. [DOI:10.3386/w9305]
38. Rodrik, D. Subramanian, A. and Trebbi, F. (2004). » Institutions rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development«. Journal of Economic Growth, 91, 131-165. [DOI:10.1023/B:JOEG.0000031425.72248.85]
39. Roland, G. (2004). » Understanding institutional change: Fast-moving and slow-moving institutions« . Studies in Comparative International Development, 38(4), 109-131. doi:10.1007/BF02686330 [DOI:10.1007/BF02686330]
40. Romer, P. (1993). »Idea gaps and object gaps in economic development. Presented at World Bank conference on national policies and long-run growth«, 8. [DOI:10.1016/0304-3932(93)90029-F]
41. Sadeghi, S K. Mohsenpour, A. Mohammadzadeh, P. Karimi, Z Ali Moradi Afshar, P (2016). "Investigating the convergence of democracy in developing countries using the spatial econometric approach", Economic Modeling Quarterly, 4, 95-114. (in Persian).
42. Solarin, S. A., Erdogan, S., & Pata, U. K. (2023). Convergence of Income Inequality in OECD Countries Since 1870: A Multi-Method Approach with Structural Changes. Social indicators research, 166(3), 601-626. [DOI:10.1007/s11205-023-03080-2]
43. Sch¨onfelder, N. Wagner, .( 2019). » Institutional convergence in Europe« . Economics economics-ejournal.ja. 13. https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2019-3 [DOI:10.5018/.]
44. Slaughter, M. (1998).» International Trade and Per Capita Income Convergence: A Difference-in-Differences Analysis«. NBER Working Paper, 6557. [DOI:10.3386/w6557]
45. Tahirpour, J. (2017). The impact of labor productivity on resilience and economic vulnerability, Economic Modeling Research Quarterly, Volume 9, Number 31. (in Persian).
46. Yaya, O. S. Furuoka, F. Pui, K. L. Jacob, R. I., and Ezeoke, C. M. (2020). »Investigating Asian regional income convergence using Fourier Unit Root test with Break«. International Economics, 161, 120-129. [DOI:10.1016/j.inteco.2019.11.008]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb