برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیل بازار انرژی برق ایران در چارچوب رویکرد تعادل نگاشت عرضه(SFE):مطالعه موردی منطقه اصفهان (37319 مشاهده)
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (37122 مشاهده)
بررسی اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (34891 مشاهده)
بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک‌های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران (34024 مشاهده)
برآورد ناپارامتریک و شبه‌پارامتریک تابع تولید صنعت خودرو با تاکید بر نهاده انرژی: معرفی روش اولی - پاکس (OP) در برآورد الگوی داده‌های ترکیبی (30939 مشاهده)
بررسی بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی (28350 مشاهده)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (25741 مشاهده)
شبیه سازی الگوی پولی برای وزن‌دهی رأی در تحلیل اقتصادی دموکراسی (24867 مشاهده)
تاثیرتوسعه بازار مالی در تاثیر گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان با استفاده از روش داده های تابلویی (24455 مشاهده)
بررسی تأثیر کانال قیمت دارایی‌ها در اثرگذاری سیاست پولی در ایران مطالعه موردی: شاخص قیمت مسکن. (24097 مشاهده)
ضرایب فزاینده داده-ستانده و رشد اقتصادی ایران (23137 مشاهده)
مدل سازی الگوی تأمین مالی مناسب برای بخش عمومی شهری در ایران (21943 مشاهده)
مدل سازی هوشمند اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید در اقتصاد ایران(کاربردی از شبکه های عصبی مصنوعی) (21644 مشاهده)
تأثیر فساد اداری بر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه‌ی MENA (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) (21448 مشاهده)
شبیه سازی یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای با رویکرد به سازی نظام بازنشستگی ایران (21015 مشاهده)
بررسی تأثیر مخارج دولت بر مصرف خصوصی با توجه به آثار جبرانی مخارج دولت؛ با کاربردی برای ایران (20257 مشاهده)
تحلیل پویای تقاضای نهاده انرژی در صنایع کارخانه ای ایران (19823 مشاهده)
بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری کشور (19602 مشاهده)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (19576 مشاهده)
بررسی تأثیر هزینه ی آموزش بر سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (19163 مشاهده)
تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن بخش نیروگاهی ایران، 1378-1386 (19059 مشاهده)
تحلیل و آزمون عدم تقارن در رفتار سیاستگذاری پولی بانک مرکزی (18673 مشاهده)
نقش کیفیت نهادی در رابطه نرخ واقعی ارز با قیمت نفت، مطالعه موردی: اقتصادهای نفتی (18411 مشاهده)
اندازه‌گیری هزینه‌های رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران: رویکرد ناکارایی تخصیصی و ناکارایی x (18353 مشاهده)
اثرات نامتقارن نوسان های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران رویکرد غیرخطی مارکوف- سویچینگ (17753 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ارزیابی جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر به‌جای سوخت‌های فسیلی در ایران: رهیافت کنترل بهینه (31763 دریافت)
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (23782 دریافت)
بررسی اثرات تحریم بین المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران (22806 دریافت)
بررسی تاثیر عامل‌های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی‌های المپیک (2012-1996) (14806 دریافت)
مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل انتقالی گارچ مارکف (12766 دریافت)
بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH (12308 دریافت)
بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری کشور (11548 دریافت)
رویکردی نوین در محاسبه سری زمانی سرمایه در ایران: روش الگوریتم بازگشتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (1338-1389) (10987 دریافت)
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران (9961 دریافت)
محاسبه قیمت سایه‌ای انرژی الکتریکی در بازار برق ایران (9835 دریافت)
تأثیر تغییرات باروری و میزان جمعیت بر رفاه اقتصادی با تأکید بر سرمایه انسانی (7550 دریافت)
بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی (7218 دریافت)
تلاطم و بازده بازار (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل) (7161 دریافت)
تحلیلی بر روش‌های ارزیابی کارایی بازار سرمایه در ایران (7001 دریافت)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (6783 دریافت)
مدلسازی اجتناب‌ناپذیری زیان اکثریت معامله‌گران در بازار فارکس با استفاده از نظریه فرایندهای تصادفی (6736 دریافت)
تاثیر شوک‌های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران (6687 دریافت)
تحلیل مقایسه‌ای نقش مؤلفه‌های اقتصادی و فنی در بهبود کارایی مصرف انرژی بخش خانگی ایران (6301 دریافت)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (6225 دریافت)
اثر مهاجرت بر رشد اقتصادی و همگرایی منطقه ای در ایران (5904 دریافت)
بررسی تطبیقی سنجش سرمایه اجتماعی در ایران (5851 دریافت)
بررسی اثرات متقابل نرخ بهره با متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در کشورهای اسلامی و غیراسلامی (5816 دریافت)
تحلیل آماری و برآورد فاصله اطمینان پیش‌بینی شبکه عصبی ترکیبی به منظور مقایسه با مدل خطی ARIMA: مطالعه موردی مصرف ماهانه گاز طبیعی در بخش خانگی ایران (5533 دریافت)
اثرات سیاست‌های زیست محیطی و اقتصادی بر رفتار حمل و نقل شهری با رویکرد قیاسی – استقرایی : مطالعه موردی شهر تهران (5452 دریافت)
تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن بخش نیروگاهی ایران، 1378-1386 (5334 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای تدوین مقاله ( 20634 بازدید)
کلیه شماره های مجله ( 18623 بازدید)
هیئت تحریریه ( 17033 بازدید)
مقالات آماده ویرایش ( 15991 بازدید)
درباره نشریه ( 15181 بازدید)
تماس با ما ( 14811 بازدید)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 12720 بازدید)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 12416 بازدید)
اهداف نشریه ( 11685 بازدید)
اطلاعات ثبت نام ( 10720 بازدید)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 9323 بازدید)
ارسال همزمان مقاله ( 9089 بازدید)
ضمیمه مقالات ( 8866 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 8820 بازدید)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 8717 بازدید)
تغییر پست الکترونیک ( 8518 بازدید)
نحوه ویرایش مقاله ( 8339 بازدید)
پیگیری مقالات ( 7545 بازدید)
نقد ونظر ( 4239 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 3524 بازدید)
سطح بندی فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی در رده Q1 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ( 3454 بازدید)
راهنما برای داوران ( 3447 بازدید)
نمایه‌ها ( 3300 بازدید)
*مهم* تغییر آدرس و شماره تماس مجله *مهم* ( 3083 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
پیگیری مقالات ( 478 ارسال)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 374 ارسال)
راهنمای تدوین مقاله ( 349 ارسال)
اطلاعات ثبت نام ( 339 ارسال)
خوش آمدید ( 328 ارسال)
اهداف نشریه ( 313 ارسال)
درباره نشریه ( 312 ارسال)
هیئت تحریریه ( 306 ارسال)
نقد ونظر ( 301 ارسال)
تماس با ما ( 297 ارسال)
نحوه ویرایش مقاله ( 276 ارسال)
کلیه شماره های مجله ( 240 ارسال)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 138 ارسال)
مقالات آماده ویرایش ( 99 ارسال)
راهنما برای داوران ( 95 ارسال)
ضمیمه مقالات ( 85 ارسال)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 79 ارسال)
پایگاه های نمایه کننده ( 78 ارسال)
ارسال همزمان مقاله ( 73 ارسال)
تغییر پست الکترونیک ( 71 ارسال)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 58 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
هیئت تحریریه ( 1633 چاپ)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 1556 چاپ)
پیگیری مقالات ( 1546 چاپ)
درباره نشریه ( 1463 چاپ)
اهداف نشریه ( 1403 چاپ)
راهنمای تدوین مقاله ( 1328 چاپ)
تماس با ما ( 1275 چاپ)
اطلاعات ثبت نام ( 1230 چاپ)
نحوه ویرایش مقاله ( 1189 چاپ)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 1119 چاپ)
ارسال همزمان مقاله ( 1102 چاپ)
نقد ونظر ( 1076 چاپ)
ضمیمه مقالات ( 1032 چاپ)
کلیه شماره های مجله ( 1011 چاپ)
مقالات آماده ویرایش ( 998 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 995 چاپ)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 966 چاپ)
تغییر پست الکترونیک ( 945 چاپ)
خوش آمدید ( 916 چاپ)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 847 چاپ)
نمایه‌ها ( 614 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb