برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (35973 مشاهده)
بررسی اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (33326 مشاهده)
بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک‌های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران (32885 مشاهده)
برآورد ناپارامتریک و شبه‌پارامتریک تابع تولید صنعت خودرو با تاکید بر نهاده انرژی: معرفی روش اولی - پاکس (OP) در برآورد الگوی داده‌های ترکیبی (30070 مشاهده)
تحلیل بازار انرژی برق ایران در چارچوب رویکرد تعادل نگاشت عرضه(SFE):مطالعه موردی منطقه اصفهان (28582 مشاهده)
بررسی بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی (27295 مشاهده)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (24559 مشاهده)
شبیه سازی الگوی پولی برای وزن‌دهی رأی در تحلیل اقتصادی دموکراسی (23680 مشاهده)
تاثیرتوسعه بازار مالی در تاثیر گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان با استفاده از روش داده های تابلویی (23134 مشاهده)
بررسی تأثیر کانال قیمت دارایی‌ها در اثرگذاری سیاست پولی در ایران مطالعه موردی: شاخص قیمت مسکن. (22942 مشاهده)
ضرایب فزاینده داده-ستانده و رشد اقتصادی ایران (22192 مشاهده)
مدل سازی الگوی تأمین مالی مناسب برای بخش عمومی شهری در ایران (20986 مشاهده)
مدل سازی هوشمند اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید در اقتصاد ایران(کاربردی از شبکه های عصبی مصنوعی) (20681 مشاهده)
تأثیر فساد اداری بر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه‌ی MENA (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) (20256 مشاهده)
شبیه سازی یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای با رویکرد به سازی نظام بازنشستگی ایران (19861 مشاهده)
بررسی تأثیر مخارج دولت بر مصرف خصوصی با توجه به آثار جبرانی مخارج دولت؛ با کاربردی برای ایران (19187 مشاهده)
تحلیل پویای تقاضای نهاده انرژی در صنایع کارخانه ای ایران (18768 مشاهده)
بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری کشور (18534 مشاهده)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (18520 مشاهده)
تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن بخش نیروگاهی ایران، 1378-1386 (18080 مشاهده)
بررسی تأثیر هزینه ی آموزش بر سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (17962 مشاهده)
تحلیل و آزمون عدم تقارن در رفتار سیاستگذاری پولی بانک مرکزی (17578 مشاهده)
نقش کیفیت نهادی در رابطه نرخ واقعی ارز با قیمت نفت، مطالعه موردی: اقتصادهای نفتی (17331 مشاهده)
اندازه‌گیری هزینه‌های رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران: رویکرد ناکارایی تخصیصی و ناکارایی x (17270 مشاهده)
اثرات نامتقارن نوسان های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران رویکرد غیرخطی مارکوف- سویچینگ (16596 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (23047 دریافت)
بررسی اثرات تحریم بین المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران (14504 دریافت)
مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل انتقالی گارچ مارکف (11525 دریافت)
بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH (11518 دریافت)
بررسی تاثیر عامل‌های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی‌های المپیک (2012-1996) (10661 دریافت)
ارزیابی جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر به‌جای سوخت‌های فسیلی در ایران: رهیافت کنترل بهینه (9738 دریافت)
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران (9156 دریافت)
محاسبه قیمت سایه‌ای انرژی الکتریکی در بازار برق ایران (8612 دریافت)
رویکردی نوین در محاسبه سری زمانی سرمایه در ایران: روش الگوریتم بازگشتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (1338-1389) (8529 دریافت)
بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری کشور (8182 دریافت)
تلاطم و بازده بازار (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل) (6662 دریافت)
بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی (6537 دریافت)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (5686 دریافت)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (5588 دریافت)
تأثیر تغییرات باروری و میزان جمعیت بر رفاه اقتصادی با تأکید بر سرمایه انسانی (5518 دریافت)
اثرات سیاست‌های زیست محیطی و اقتصادی بر رفتار حمل و نقل شهری با رویکرد قیاسی – استقرایی : مطالعه موردی شهر تهران (5024 دریافت)
اثر مهاجرت بر رشد اقتصادی و همگرایی منطقه ای در ایران (4991 دریافت)
اثرات نامتقارن نوسان های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران رویکرد غیرخطی مارکوف- سویچینگ (4936 دریافت)
تحلیل مقایسه‌ای نقش مؤلفه‌های اقتصادی و فنی در بهبود کارایی مصرف انرژی بخش خانگی ایران (4848 دریافت)
تحلیل آشوب، تجزیۀ موجک و شبکۀ عصبی در پیش‌بینی شاخص بورس تهران (4811 دریافت)
تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن بخش نیروگاهی ایران، 1378-1386 (4740 دریافت)
تأثیر فساد اداری بر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه‌ی MENA (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) (4571 دریافت)
قاعده‌ی گسترش یافته تیلور: مطالعه موردی ایران 86-1357 (4550 دریافت)
بررسی تطبیقی سنجش سرمایه اجتماعی در ایران (4548 دریافت)
پیش‌بینی ورشکستگی مالی با استفاده از مدل لوجیت مرکب (4466 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
ارسال on line مقاله ( 18447 بازدید)
کلیه شماره های مجله ( 18381 بازدید)
هیئت تحریریه ( 15357 بازدید)
مقالات آماده ویرایش ( 13824 بازدید)
درباره نشریه ( 13781 بازدید)
تماس با ما ( 13484 بازدید)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 11726 بازدید)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 11117 بازدید)
اهداف نشریه ( 10833 بازدید)
اطلاعات ثبت نام ( 9754 بازدید)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 8185 بازدید)
ارسال همزمان مقاله ( 7949 بازدید)
ضمیمه مقالات ( 7801 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 7688 بازدید)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 7599 بازدید)
نحوه ویرایش مقاله ( 7550 بازدید)
تغییر پست الکترونیک ( 7353 بازدید)
پیگیری مقالات ( 7252 بازدید)
نقد ونظر ( 4074 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 2732 بازدید)
پایگاه های نمایه‌کننده ( 2311 بازدید)
راهنما برای داوران ( 2292 بازدید)
سطح بندی فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی در رده Q1 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ( 2239 بازدید)
خوش آمدید ( 2229 بازدید)
*مهم* تغییر آدرس و شماره تماس مجله *مهم* ( 1905 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
پیگیری مقالات ( 478 ارسال)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 374 ارسال)
ارسال on line مقاله ( 349 ارسال)
اطلاعات ثبت نام ( 339 ارسال)
خوش آمدید ( 328 ارسال)
اهداف نشریه ( 313 ارسال)
درباره نشریه ( 312 ارسال)
هیئت تحریریه ( 306 ارسال)
نقد ونظر ( 301 ارسال)
تماس با ما ( 297 ارسال)
نحوه ویرایش مقاله ( 276 ارسال)
کلیه شماره های مجله ( 240 ارسال)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 138 ارسال)
مقالات آماده ویرایش ( 99 ارسال)
راهنما برای داوران ( 95 ارسال)
ضمیمه مقالات ( 85 ارسال)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 79 ارسال)
پایگاه های نمایه کننده ( 78 ارسال)
ارسال همزمان مقاله ( 73 ارسال)
تغییر پست الکترونیک ( 71 ارسال)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 58 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
پیگیری مقالات ( 1493 چاپ)
هیئت تحریریه ( 1476 چاپ)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 1462 چاپ)
درباره نشریه ( 1365 چاپ)
اهداف نشریه ( 1326 چاپ)
ارسال on line مقاله ( 1206 چاپ)
تماس با ما ( 1176 چاپ)
اطلاعات ثبت نام ( 1127 چاپ)
نحوه ویرایش مقاله ( 1089 چاپ)
نقد ونظر ( 1034 چاپ)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 1021 چاپ)
ارسال همزمان مقاله ( 1007 چاپ)
کلیه شماره های مجله ( 953 چاپ)
ضمیمه مقالات ( 916 چاپ)
خوش آمدید ( 899 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 889 چاپ)
مقالات آماده ویرایش ( 871 چاپ)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 851 چاپ)
تغییر پست الکترونیک ( 831 چاپ)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 748 چاپ)
پایگاه های نمایه‌کننده ( 371 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 286 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb