برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیل بازار انرژی برق ایران در چارچوب رویکرد تعادل نگاشت عرضه(SFE):مطالعه موردی منطقه اصفهان (44125 مشاهده)
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (38308 مشاهده)
بررسی اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (36376 مشاهده)
بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک‌های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران (35592 مشاهده)
برآورد ناپارامتریک و شبه‌پارامتریک تابع تولید صنعت خودرو با تاکید بر نهاده انرژی: معرفی روش اولی - پاکس (OP) در برآورد الگوی داده‌های ترکیبی (32052 مشاهده)
بررسی بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی (29954 مشاهده)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (27125 مشاهده)
شبیه سازی الگوی پولی برای وزن‌دهی رأی در تحلیل اقتصادی دموکراسی (26177 مشاهده)
تاثیرتوسعه بازار مالی در تاثیر گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان با استفاده از روش داده های تابلویی (25992 مشاهده)
بررسی تأثیر کانال قیمت دارایی‌ها در اثرگذاری سیاست پولی در ایران مطالعه موردی: شاخص قیمت مسکن. (25794 مشاهده)
ضرایب فزاینده داده-ستانده و رشد اقتصادی ایران (24439 مشاهده)
مدل سازی الگوی تأمین مالی مناسب برای بخش عمومی شهری در ایران (24155 مشاهده)
تأثیر فساد اداری بر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه‌ی MENA (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) (22877 مشاهده)
مدل سازی هوشمند اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید در اقتصاد ایران(کاربردی از شبکه های عصبی مصنوعی) (22839 مشاهده)
شبیه سازی یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای با رویکرد به سازی نظام بازنشستگی ایران (22229 مشاهده)
بررسی تأثیر مخارج دولت بر مصرف خصوصی با توجه به آثار جبرانی مخارج دولت؛ با کاربردی برای ایران (21569 مشاهده)
تحلیل پویای تقاضای نهاده انرژی در صنایع کارخانه ای ایران (21182 مشاهده)
بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری کشور (21006 مشاهده)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (20908 مشاهده)
بررسی تأثیر هزینه ی آموزش بر سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (20847 مشاهده)
اندازه‌گیری هزینه‌های رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران: رویکرد ناکارایی تخصیصی و ناکارایی x (20778 مشاهده)
تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن بخش نیروگاهی ایران، 1378-1386 (20222 مشاهده)
نقش کیفیت نهادی در رابطه نرخ واقعی ارز با قیمت نفت، مطالعه موردی: اقتصادهای نفتی (19795 مشاهده)
تحلیل و آزمون عدم تقارن در رفتار سیاستگذاری پولی بانک مرکزی (19772 مشاهده)
اثرات نامتقارن نوسان های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران رویکرد غیرخطی مارکوف- سویچینگ (19023 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ارزیابی جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر به‌جای سوخت‌های فسیلی در ایران: رهیافت کنترل بهینه (32518 دریافت)
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (24524 دریافت)
بررسی اثرات تحریم بین المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران (24140 دریافت)
بررسی تاثیر عامل‌های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی‌های المپیک (2012-1996) (15637 دریافت)
مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل انتقالی گارچ مارکف (13598 دریافت)
بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری کشور (13057 دریافت)
بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH (12828 دریافت)
رویکردی نوین در محاسبه سری زمانی سرمایه در ایران: روش الگوریتم بازگشتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (1338-1389) (12023 دریافت)
محاسبه قیمت سایه‌ای انرژی الکتریکی در بازار برق ایران (10653 دریافت)
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران (10457 دریافت)
تأثیر تغییرات باروری و میزان جمعیت بر رفاه اقتصادی با تأکید بر سرمایه انسانی (9436 دریافت)
تحلیلی بر روش‌های ارزیابی کارایی بازار سرمایه در ایران (9003 دریافت)
تاثیر شوک‌های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران (8936 دریافت)
بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی (7777 دریافت)
تلاطم و بازده بازار (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل) (7593 دریافت)
مدلسازی اجتناب‌ناپذیری زیان اکثریت معامله‌گران در بازار فارکس با استفاده از نظریه فرایندهای تصادفی (7522 دریافت)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (7369 دریافت)
تحلیل مقایسه‌ای نقش مؤلفه‌های اقتصادی و فنی در بهبود کارایی مصرف انرژی بخش خانگی ایران (7183 دریافت)
بررسی تطبیقی سنجش سرمایه اجتماعی در ایران (7081 دریافت)
بررسی اثرات متقابل نرخ بهره با متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در کشورهای اسلامی و غیراسلامی (6988 دریافت)
تحلیل آماری و برآورد فاصله اطمینان پیش‌بینی شبکه عصبی ترکیبی به منظور مقایسه با مدل خطی ARIMA: مطالعه موردی مصرف ماهانه گاز طبیعی در بخش خانگی ایران (6903 دریافت)
شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس (6817 دریافت)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (6711 دریافت)
اثر مهاجرت بر رشد اقتصادی و همگرایی منطقه ای در ایران (6562 دریافت)
اثرات سیاست‌های زیست محیطی و اقتصادی بر رفتار حمل و نقل شهری با رویکرد قیاسی – استقرایی : مطالعه موردی شهر تهران (6000 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای تدوین مقاله ( 23458 بازدید)
کلیه شماره های مجله ( 19011 بازدید)
هیئت تحریریه ( 18897 بازدید)
مقالات آماده ویرایش ( 18748 بازدید)
درباره نشریه ( 16589 بازدید)
تماس با ما ( 16310 بازدید)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 14058 بازدید)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 13996 بازدید)
اهداف نشریه ( 12848 بازدید)
اطلاعات ثبت نام ( 11807 بازدید)
ارسال همزمان مقاله ( 10743 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 10738 بازدید)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 10639 بازدید)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 10439 بازدید)
تغییر پست الکترونیک ( 10194 بازدید)
ضمیمه مقالات ( 10175 بازدید)
نحوه ویرایش مقاله ( 9422 بازدید)
پیگیری مقالات ( 8242 بازدید)
سطح بندی فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی در رده Q1 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ( 5073 بازدید)
*مهم* تغییر آدرس و شماره تماس مجله *مهم* ( 4973 بازدید)
راهنما برای داوران ( 4895 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 4707 بازدید)
نقد ونظر ( 4534 بازدید)
نمایه‌ها ( 4518 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
پیگیری مقالات ( 478 ارسال)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 374 ارسال)
راهنمای تدوین مقاله ( 349 ارسال)
اطلاعات ثبت نام ( 339 ارسال)
خوش آمدید ( 328 ارسال)
اهداف نشریه ( 313 ارسال)
درباره نشریه ( 312 ارسال)
هیئت تحریریه ( 306 ارسال)
نقد ونظر ( 301 ارسال)
تماس با ما ( 297 ارسال)
نحوه ویرایش مقاله ( 276 ارسال)
کلیه شماره های مجله ( 240 ارسال)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 138 ارسال)
مقالات آماده ویرایش ( 99 ارسال)
راهنما برای داوران ( 95 ارسال)
ضمیمه مقالات ( 85 ارسال)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 79 ارسال)
پایگاه های نمایه کننده ( 78 ارسال)
ارسال همزمان مقاله ( 73 ارسال)
تغییر پست الکترونیک ( 71 ارسال)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 58 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
هیئت تحریریه ( 1931 چاپ)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 1783 چاپ)
درباره نشریه ( 1706 چاپ)
پیگیری مقالات ( 1672 چاپ)
اهداف نشریه ( 1631 چاپ)
راهنمای تدوین مقاله ( 1622 چاپ)
تماس با ما ( 1511 چاپ)
اطلاعات ثبت نام ( 1452 چاپ)
نحوه ویرایش مقاله ( 1416 چاپ)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 1350 چاپ)
ارسال همزمان مقاله ( 1349 چاپ)
ضمیمه مقالات ( 1261 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 1239 چاپ)
مقالات آماده ویرایش ( 1237 چاپ)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 1208 چاپ)
تغییر پست الکترونیک ( 1176 چاپ)
نقد ونظر ( 1166 چاپ)
کلیه شماره های مجله ( 1098 چاپ)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 1094 چاپ)
خوش آمدید ( 930 چاپ)
نمایه‌ها ( 858 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb